Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2003 x
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr. E03.98.1535/1 (Minister VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bezwaar van de Minister van VROM op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen van appellante om afvalolie over te brengen naar Duitsland. Het oogmerk is de olie in Duitsland toe te passen voor de opwekking van energie ten b
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 2 mei 2003, nr. C02/209HR

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Arrest inzake een planschadevergoedingskostenverhaalsovereenkomst, gemeente Nunspeet. De wet voorziet niet in de mogelijkheid van verhaal van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan deze wettelijke verplichting tot
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 200202768/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Den Haag. Gebruikmaking van de in het Uitbreidingsplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid die een uitbreiding van de bebouwing mogelijk maakte
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 6 mei 2003, Kleyn e.a.-Staat

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Er is door appellanten niets aangedragen waarin aanleiding wordt gevonden om aan de onafhankelijkheid van de Raad van State en zijn leden te twijfelen. Ook is er geen indicatie in dit geval dat de Raad van State subjectief niet onpartijdig was (m.b.t. de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 20020629/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning voor recreatiebungalows, gemeente Harderwijk. Aangezien de gronden zijn bestemd voor de exploitatie van recreatiebedrijven, moet sprake zijn van een bedrijfsmatige exploitatie van het recreatieterrein met de daarop te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 14 mei 2003, nr. 200203938/1 (Buren)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een varkenshouderij gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd. Was verweerder (college van B&W van Buren) bevoegd om het bestreden besluit te nemen?
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz. ABRS 13 mei 2003, nr. 200302388/2 Heel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Last onder dwangsom wegens het zonder de vereiste milieuvergunning inzamelen en overslaan van oude metalen en schroot. De dwangsom is gebaseerd op artikel 5:21 van de Provinciale Milieuverordening Limburg (PMV) dat bepaalt dat het is verboden
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200104058/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Golfbaan Backerbosch' van de gemeente Margraten. Het bestemmingsplan voorziet niet in de exploitatie van de das, en er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de (verwezenlijking van) het plan en het bij toeval
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.