Zoekresultaat: 8 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2015 x

  De scheepvaart en recreatie zijn belangen die onder de doelstellingen van de Waterwet vallen.

  Ontbreken causaliteit, schade te herleiden tot ondernemersbeslissingen.

  Normaal maatschappelijk risico, ambtshalve toetsing.

  Verzoeker niet ontvankelijk voor de activiteit ‘bouwen’ nu hij uitsluitend een zienswijze naar voren heeft gebracht die betrekking heeft op de milieuaspecten van de omgevingsvergunning.

  De bouw van de acht eengezinswoningen met garage is als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken, ook al bestond er geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop de ontwikkeling zich zou voordoen.


G.M. van den Broek

  De bekendmaking van een verzoek tot het starten van een vrijstellingsprocedure is niet voldoende om voorzienbaarheid te kunnen aannemen.

  Ontheffing provinciale verordening. Ontvankelijkheid. Geconcentreerde rechtsbescherming bij een verleende ontheffing.

  Dat de bouw van een woon-zorgcomplex als een normale maatschappelijke ontwikkeling is aan te merken, betekent niet dat de planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.