Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 478 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Overlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.

  Het indienen van nieuwe beroepsgronden later dan drie weken nadat de StAB is verzocht om advies uit te brengen, is in strijd met een goede procesorde. Dit geldt echter niet voor louter procedurele beroepsgronden.


Rut Wingens

Sophie Ravelli

  Erfafscheiding. Toepassing Bor. Bijbehorend bouwwerk. Functionele verbondenheid. Intentie bij het oprichten van een bouwwerk.

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.


Berthy van den Broek

  Procesbelang kan bestaan uit geleden schade vanwege het besluit. In dit geval heeft appellante het verband tussen beide aannemelijk gemaakt.

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Omgevingsvergunning en voorbereidingsbesluit. Aanhoudingsplicht. Toetsingskader bij vervallen uitbreidingsplan.


Tycho Lam

  De procedurele eisen gesteld aan de invordering van een dwangsom zijn geen doel op zich.


Mr. R. Veenhof

  Voorzienbaarheid natschade op grond van onderhoudsplan.

  Artikel 2.15 Activiteitenbesluit bevat een uitputtende regeling ten aanzien van het aspect energie. Geen bevoegdheid tot stellen maatwerkvoorschriften omtrent energiebesparing.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.

  Intrekkingsbevoegdheden kunnen als voorschriften aan de vergunning worden verbonden.


Marieke Kaajan

  Publicatie niet concreet genoeg, geen onderzoeksplicht aspirant-koper.


Mr. Rachid Benhadi

  Experimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.


Tycho Lam

  Met ‘kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen’ is de maximale bouwhoogte gegeven.

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Planvergelijking. Theoretische mogelijkheid. Aansluiten bij WOZ.

Toont 1 - 20 van 478 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 23 24
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.