Zoekresultaat: 31 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2006 x
Jurisprudentie

ABRvS 16 augustus 2006, nr. 200600955/1, Castricum/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Aankoop, Perceel, Woning, Gemeente, Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, College van burgemeester en wethouders, Diefstal met braak, Inzage
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 28 juni 2006, nr. 200507377/1, Veendam/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Afvalverwerking, Illegaal, Schade, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Gemeente, Merk, Nadeelcompensatie, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 21 juni 2006, nr. 200507631/1, Ridderkerk/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Bouw, Planschade, Aanwijzing, Bouwwerk, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Perceel, Parkeerplaats, Herziening, Ruimtelijke ordening
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Leeuwarden, sector bestuursrecht, 4 mei 2006, nr. 05/1285, Tytsjerksteradiel/bouwvergunning en vrijstelling

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Duurzame ontwrichting, Ruimtelijke ordening, Detailhandel, Dier, Service, Tuin, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Bouw, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden ABRvS 5 juli 2006, nr. 200600135/1 (Voorst); ABRvS 5 juli 2006, nr. 200600574/1 (GS Zuid-Holland); ABRvS 12 juli 2006, nr. 200506274/1 (GS Utrecht); ABRvS 12 juli 2006, nr. 200508685/1 (Asten); ABRvS 26 juli 2006, nr. 200600105/1 (GS Noord-Brabant)
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200602589/1 inzake art. 5:32 Awb (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Afval, Last onder dwangsom, Bedrijfsvoering, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Aandeel, Aandelenoverdracht, Aanstelling, Aanvaarding, Afzet
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 9 augustus 2006, nr. 200507770/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm en Besluit glastuinbouw (De Ronde Venen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Vergunning, Beoordelingsvrijheid, Glastuinbouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Gelijkheidsbeginsel, Hinder, Vergunningverlening, Woning, Aanbeveling, Deskundigenbericht
Auteurs Nijhoff, H.P.

Nijhoff, H.P.
Jurisprudentie

ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200601281/1 inzake art. 1.1, eerste en vierde lid Wm (Bernheze)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Nabijheid, Agrarisch bedrijf, Perceel, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Binding, Exploitatie, Levering, Merk, Motivering
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 19 juli 2006, nr. 200508222/1 inzake art. 8.18 Wm (Neder-Betuwe)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Vergunning, Dier, Onherroepelijkheid, Stallen, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Agrarisch bedrijf, Primair besluit, Vergunninghouder, Vergunningverlening, Aanwijzing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 12 juli 2006, nr. 200601268/1 inzake art. 17.1 en 17.2 Wm (Delfzijl)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Last onder dwangsom, Meldingsplicht, Milieuschade, Ondernemingsactiviteit, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bodem, Merk, Milieuvergunning, Schade
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Jurisprudentie

ABRvS 5 april 2006, nr. 200504849/1, Oudewater/verzoek om planschadevergoeding

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Woning, Stichting, Bezwaarschrift, Rechtsgevolg, Administratief recht, Exploitatie, Hinder, Parkeren, Planschade
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 mei 2006, nr. 200506615/1, Apeldoorn/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Perceel, Bouwwerk, Bouwvergunning, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Ruimtelijke ordening, Toegankelijkheid, Vergunning, Bouw, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 7 juni 2006, nr. 200507163/1 inzake art. 8.1 en 8.4 Wm (GS Flevoland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Ondanks dat oprichtingsvergunning had moeten worden verleend, dient rekening te worden gehouden met omstandigheid dat inrichting reeds langere tijd op basis van een (thans geëxpireerde) rechtsgeldige vergunning in werking is geweest
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Jurisprudentie

ABRvS 17 mei 2006, nr. 200507733/1 inzake art. 1.1, vierde lid Wm (GS Noord-Brabant)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Varkenshouderij, Binding, Openbare weg, Veehouderij, Nabijheid, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Aanwijzing, Exploitatie, Vergunninghouder, Overlegging van stukken
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Artikel

De gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Wabo: een gebrekkige regeling

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Het voorontwerp voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft intussen de nodige pennen in beweging gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, in juli 2006, ligt het voorontwerp voor advies bij de Raad van State
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505683/1, Groenlo-Lichtenvoorde/bestemmingsplan [bestemmingsplan]

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Het behoort in beginsel tot de eigen verantwoordelijkheid van appellanten om op de hoogte te blijven van gemeentelijke aankondigingen. Dit beginsel kan uitzondering lijden, indien, zoals in dit geval, appellanten er gerechtvaardigd op konden vertrouwen
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: Gerechtshof ’s-Gravenhage, civiel overig, 9 februari 2006, nr. 05/1730, Capelle aan den IJssel/hoger beroep kort geding

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden In het licht van het feit dat de wetgever heeft beoogd dat bij de toepassing van artikel 5.2 van de Wet milieubeheer specifiek bepaalde wettelijke bevoegdheden worden aangewezen, is het hof voorshands van oordeel dat de in artikel 7 van het Besluit
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 18 januari 2006, nr. 200503205/1, Hulst/bestemmingsplan 'Buitengebied Noord'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Volgens appellanten maakt het plan ten onrechte geen nieuwvestiging van een intensieve veehouderij op twee nader door hen aangegeven percelen mogelijk. Zij voeren onder meer aan dat zij een bouwvergunning voor de bouw van varkensstallen hebben. Vaststaat
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden ABRvS 11 januari 2006, nr. 200500788/1 (Zaltbommel); ABRvS 18 januari 2006, nr. 200501378/1 (Eersel); ABRvS 1 februari 2006, nr. 200502491/1 (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden); ABRvS 1 februari 2006, nr. 200504048/1 (Apeldoorn)
Auteurs Meulen, T. van der

Meulen, T. van der
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2006, nr. 200505040/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 28 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Weigering van gevraagde vergunning voor uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en UK in staatsnatuurmonument Oosterschelde niet in strijd met verbod om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 31 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.