Zoekresultaat: 29 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Maximale maatvoering windturbines komt in praktijk niet voor. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

  Particulieren kunnen geen beroep doen op voorzorgs- en preventiebeginsel om toepassing van een nationale regeling uit te sluiten.

  Pluimveehouderij. Passende beoordeling. Een-op-een-inpassing. Geen verwijzing naar NB-wet 1998-vergunning in planregels.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Planregels over parkeren. Ontbreken van parkeernorm.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Voor voorzienbaarheid is uitsluitend de situatie ten tijde van de investeringsbeslissing relevant.

  Legaliseren chalet annex bedrijfswoning. Weigering omgevingsvergunning. Verklaring van geen bedenkingen. Bevoegdheid college.

Artikel

De correctie-Langemeijer in het bestuursrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2016
Auteurs Lisanne van Boven

Lisanne van Boven

  Redelijke termijn voor concrete poging bij passieve risicoaanvaarding.

  Wabo. Onlosmakelijke activiteiten.

  Uitrijden mest geen onderdeel aangevraagde project. Ammoniakemissie van deze activiteit kon bij beoordeling project buiten beschouwing blijven.


Marieke Kaajan

  Geen verplichting om één grensoverschrijdende milieueffectrapportage op te stellen; wel is een substantiële mate van samenwerking tussen de lidstaten vereist.


Marieke Kaajan

  Compensatie in natura door omgevingsvergunning voor vervallen planologische mogelijkheden.

  Een meldingsbevestiging naar aanleiding van de Regeling pas is niet op rechtsgevolg gericht en derhalve geen besluit in de zin van de Awb.


Marieke Kaajan

  Foto’s van appellant kunnen niet dienen als bewijs van de overtreding. Het is de ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag die de waarneming van de overtreding moet doen.

  Recreatie. Gebruiksovergangsrecht. Toepassing Bor. Legalisering.


Tonny Nijmeijer

  Mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij een planologische vergelijking.


Berthy van den Broek

  Normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.

Toont 1 - 20 van 29 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.