Zoekresultaat: 10 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2003 x
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 juli 2003, nr. 200300733/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Kersenboogerd 2000' van de gemeente Hoorn. Omdat de supermarkt in kwestie niet alleen dagelijkse levensmiddelen verkoopt, moet de toevoeging 'dagelijkse levensmiddelen' aan de toegekende bestemming 'Detailhandelsdoel
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 juni 2003, nr. 200205329/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Zwembad-Trinitas' van de gemeente Heerhugowaard. Ingevolge de planvoorschriften is een peuterbad met ligweide dan wel terras slechts toegestaan indien een gevelbelasting van 51 dB(A) voor de omliggende woonbebouwing
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 3 september 2003, nr. 200300168/1 (Horst aan de Maas)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Toepassing bestuursdwang ter zake van een inrichting voor de opslag en overslag van propaan. De sanctie is getroffen omdat in de inrichting een gas en branddetectiesysteem en een operationeel veiligheidssysteem als vastgelegd in de CPR-richtlijn 8-3
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 20 augustus 2003, nr. 200204674/2 (Amsterdam)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een werkplatform met twee bouwlocaties ten behoeve van de bouw van een metrostation. Appellanten voeren aan dat de pijpleidingen van en naar het werkplatform naar de bouwlocaties onderdeel zijn van de inrichting
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 13 augustus 2003, nr. 199901635/2 (Minister VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bezwaar op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen om afvalstoffen (vliegas) uit te voeren naar Duitsland. De vliegas wordt in Duitsland ingezet als vulstof voor het maken van betonmortel. Met de betonmortel worden op
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 juli 2003, nr. 200300014/1 (Schouwen-Duiveland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Gedeeltelijke weigering van gevraagde revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij. De vergunning is gedeeltelijk geweigerd omdat niet wordt voldaan aan het alara-beginsel. Appellant stelt dat de vergunning ten onrechte is geweigerd nu de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 februari 2003, nr. 200103151/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Nieuw Oosteinde' van de gemeente Aalsmeer. In het bestemmingsplan is de toepasselijkheid van het overgangsrecht beperkt tot de persoon van de gebruiker op de peildatum. Deze beperking geldt voor het gehele
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2003, nr. 200202764/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het uitbreiden van een kassencomplex in de nabijheid van een (staats)natuurmonument
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Circulaire Natte Grindwinningen niet van toepassing op ruiming van depot. Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor inrichting bestemd voor de winning van grind. Appellanten hebben geluidshinder als bezwaar aangevoerd. De destijds verleende vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Ontheffing van geluidsgrenswaarden voor incidentele bedrijfssituaties (12 keer per jaar) van een inrichting op een gezoneerd industrieterrein is aanvaardbaar. Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een op een gezoneerd industrieterrein
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.