Zoekresultaat: 17 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Nadeelcompensatie. Normaal maatschappelijk risico. Omzetdaling. Referentieperiode.

  Schadebeperkend handelen. Omvang brutowinstderving. Referentieperiode.

  Geen passieve risicoaanvaarding, vanwege ontbreken voortekenen van de nadelige planologische wijziging.

  Dat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was.


Berthy van den Broek

  Het niet-bestemd zijn van de woonboerderij staat niet in de weg aan de toekenning van een tegemoetkoming in planschade. De woonboerderij vertegenwoordigt een vermogensrechtelijke waarde, ook zonder dat hieraan in het bestemmingsplan een zogenoemde positieve bestemming is gegeven


Ruud Veenhof

Gijsbert Keus

  Geen toekenning schadevergoeding nu de intrekking van de milieuvergunning voor de LPG-installatie voorzienbaar was.

  Het voorval dat de schade heeft veroorzaakt, heeft een zodanig uitzonderlijk karakter dat van gedupeerde niet kon worden verwacht dat hij maatregelen zou treffen om dit te voorkomen.

Artikel

Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro: de nieuwe planschaderegeling

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2008
Trefwoorden Schade, Tegemoetkoming, Schadevergoeding, Bestemmingsplan, Planschade, Onroerende zaak, Bestuursorgaan, Procedureverordening, Vergoeding, Burgemeester
Auteurs Willems, P.

Willems, P.
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200204514/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 21 van het aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol. Anders dan is overwogen in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 14 december 2000 inzake nr. E01.98.0574 (AB 2001
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juli 2003, nr. 200204559/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Alkmaar. Omdat ten tijde van het verlenen van de bouwvergunning geen bestemmingsplan van kracht was, kan de in de bouwvergunning begrepen vrijstelling ex artikel 2.5.29, aanhef en onder a
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 17 juli 2002, nr. 200105865/1 inzake art. 12 en 18 Nbw (Staatssecretaris van LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Afwijzing schadevergoeding/nadeelcompensatie wegens niet kunnen rapen van mosselen. Voor schadevergoeding bestaat geen rechtsgrond. Nadeel valt onder maatschappelijk risico verzoeker
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Titel

Milieu 01-03 : ABRS 22 december 2000, nr. 199901246/1 (Menterwolde)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2001
Trefwoorden StAB 2001/01/03
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Titel

Milieu 00-112

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2000
Trefwoorden StAB 2000/04/01
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Schadevergoeding ex artikel 49 WRO 00-137

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2000
Trefwoorden StAB 2000/04/27
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.