Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 412 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Overlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.


Berthy van den Broek

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke omgevingsvergunning. Termijn van tien jaar.

  Kruimelgevallenregeling. Stedelijk ontwikkelingsproject. Leisurecentrum.

  Vrees voor het ontstaan van gezondheidsschade is in het kader van de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade niet van belang.

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Kruimelgevallenregeling. Wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject. M.e.r. Winkelgebouw.

  Hotel-restaurant. Ondergeschikte wijzigingen bouwplan. Uitgebreide voorbereidingsprocedure. Geen geringe verschillen tussen de planologische regeling in het bestemmingsplan en de beheersverordening. Beheersverordening onverbindend.

  Met ‘kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen’ is de maximale bouwhoogte gegeven.

  Geen ruimte voor interpretatie drempelwaarde in Besluit m.e.r. nu in de wettekst expliciet de volume-eenheid m³ is vastgelegd.

  Ten onrechte is niet beoordeeld of de gevolgen van de uitbreiding van een veehouderij met dieren die volgens biologische productiemethoden worden gehouden, nopen tot het maken van een milieueffectrapport.

  Bevoegdheid tot handhavend optreden. Tegelenjurisprudentie. Gevolgen van vernietiging bestemmingsplan voor niet onherroepelijke omgevingsvergunning.

  Daglichttoetreding. TNO-normen. Deskundige. Verwijzing naar beleidsregels. Beleidsvrijheid.

  Motorcrossterrein. Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan.

  Indirecte schade. Uit te werken bestemming. Redelijke invulling.

  Huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijf; goed woon- en leefklimaat.

  Planvergelijking. Theoretische mogelijkheid. Aansluiten bij WOZ.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) kan niet worden ingetrokken nu geen sprake is van een inrichting.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

Toont 1 - 20 van 412 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 20 21
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.