Zoekresultaat: 28 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2002 x
Titel

Ruimtelijke ordening 02-119: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 september 2002, nr. 200104493/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden’ van de gemeente Brederwiede (thans gemeente Steenwijk). Noch uit het besluit omtrent goedkeuring, noch anderszins blijkt dat GS aan het gemeentebestuur gelegenheid tot (telefonisch) overleg hebben geboden over de voorgenomen onthouding van goedkeuring.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200005724/1, Hasselt (thans Zwartewaterland)/vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden De instandhoudingstermijn van een bouwwerk ingevolge artikel 45 van de Woningwet is gelijkgesteld aan de termijn waarvoor de vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO is verleend. Deze vrijstelling kan worden verleend met het oog op een voor een b
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Planschadevergoeding 02-120: Uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden van 7 mei 2002, nr. 2000/712

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake een planschadevergoedingskostenverhaalsovereenkomst van de gemeente Nunspeet. De bestuursrechter gaat uit van een gesloten stelsel van verhaalsmogelijkheden inzake exploitatiekosten en plankosten; alleen die instrumenten die een publiekre, staan de gemeente ten dienste bij het verhaal van deze kosten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-117: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200200365/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Hamburgerbroek 2000, fase 1 – stationsgebied’ van de gemeente Doetinchem. Nu artikel 61, eerste lid, van de Wet geluidhinder bepaalt dat een zonegrens industrielawaai uitsluitend kan worden gewijzigd of opgeheven bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden ABRS 12 juni 2002, nr. 200101677/1 (GS Gelderland); Vz. ABRS 1 juli 2002, nr. 200202790/1 (Apeldoorn); Vz. ABRS 5 juli 2002, nr. 200202895/2 (Gilze en Rijen); ABRS 17 juli 2002, nr. 200002421/1 (GS Flevoland); ABRS 17 juli 2002, nr. 200003069/1 (Ridderkerk); ABRS 17 juli 2002, nr. 200104492/1 (GS Gelderland)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 24 juli 2002, nr. 200106272/1, Echteld (thans gemeente Kesteren)/bestemmingsplan 'Betuweroute Veterplus'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden In het bestemmingsplan is het tracé niet geheel en overeenkomstig het tracébesluit neergelegd. De verbindingsweg, die buiten het gebied valt waarvoor het tracébesluit geldt, is een direct gevolg van het niet uitvoeren van een deel van het tracébesluit. Gezien het verband tussen de beide plandelen treft de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-118: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 augustus 2002, nr. 200106071/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Cruijckelcreke’ van de gemeente Noord-Beveland (vervangingsbesluit door de Minister van VROM). In casu wordt het geplande bedrijventerrein op grond van het rijksbeleid niet zonder meer uitgesloten.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening 02-114: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2002, nr. 200104702/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2002
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan ‘Golfterrein Bronzenwei’ van de gemeente Geldrop. Gebieden die in het Streekplan overeenkomstig de globale provinciale inventarisatie van natuurwaarden zijn aangewezen (in casu als natuurkerngebied voor reptielen en am
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 26 juni 2002, nr. 200004862/1, Naaldwijk/'Buitengebied'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het gelijkheidsbeginsel gaat niet zo ver dat het in strijd met het streekplan ten onrechte goedkeuren van bepaalde plandelen meebrengt dat ook andere plandelen die strijdig zijn met het streekplan moeten worden goedgekeurd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 10 juli 2002, nr. 200103684/1, Brunssum/'Woongebieden'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 5 juni 2002, nr. 200104666/1 inzake art. 13 Wbb en art. 5:24 Awb (Zutphen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Het bouwen en in gebruik hebben van een schuur is geen handeling als bedoeld in art. 6 Wbb zodat appellant niet kan worden gedwongen om de ten gevolge van brand verspreide asbestdeeltjes op te ruimen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden ABRS 6 maart 2002, nr. 200103392/2 (Heythuysen); ABRS 20 maart 2002, nr. 200001223/2 (GS Zeeland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200003471/2 (Schouwen Duiveland); ABRS 20 maart 2002, nr. 200004030/1 (Tubbergen); ABRS 27 maart 2002, nr. 200104214/1 (Staatssecretaris LNV); ABRS 3 april 2002, nr. 200100600/1 (GS Gelderland)
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 26 juni 2002, nr. 200104522/1 inzake art. 20.3 Wm (Harderwijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2002
Trefwoorden Intrekking vergunning onder opschortende voorwaarde is niet in strijd met het systeem van de Wm
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. 200000360/1, Tilburg/bestemmingsplan 'Nieuwe Warande, fase 1'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Ruimtelijke samenhang in een uitleggebied kan er niet toe leiden dat goedkeuring moet worden verleend aan een woonbestemming die blijkens het woningbouwprogramma pas na afloop van de tienjarige planperiode zal worden verwezenlijkt
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200100018/1 (Texel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wm voor een veehouderij annex akkerbouwbedrijf. Door één der appellanten is betoogd dat verweerders ten onrechte niet hebben beoordeeld of vergunningverlening gevolgen heeft voor de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden ABRS 12 december 2001, nr. 200005714/1 (Middelburg); ABRS 19 december 2001, nr. 200000764/1 (Ede); Vz. ABRS 20 december 2001, nr. 200105913/1 (Utrecht); Vz. ABRS 7 januari 2002, nr. 200105363/1 (Apeldoorn); ABRS 16 januari 2002, nr. 200100142/1 (Ede)
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 19 december 2001, nr. E01.98.0700, Sevenum/bestemmingsplan 'Buitengebied Sevenum 1998'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Gemeenteraad heeft onvoldoende onderzoek verricht naar de per individueel bedrijf vanuit agrarische overwegingen noodzakelijke omvang van het agrarische bouwblok. Strijd met het streekplanprincipe 'bouwkavel op maat'. Daarbij dienen concrete bouwplannen
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 20 februari 2002, nr. 200103681/1 (Noorder-Koggenland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Houden van papegaaien in dit geval niet vergunningplichtig
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRS 20 maart 2002, nr. 200103971/1, Noord-Beveland/bestemmingsplan 'Bebouwde kom Colijnsplaat'

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden Als beslissingsbevoegd bestuursorgaan met betrekking tot de aangevraagde vrijstelling van de verplichting een bestemmingsplan tenminste eenmaal in de tien jaren te herzien, waren gedeputeerde staten belast met het volgen van de openbare
Auteurs Redactie

Redactie
Milieu:

ABRS 30 januari 2002, nr. 200004674/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2002
Trefwoorden De appellerende landschapsstichting is als 'belanghebbende' aan te merken; in casu is niet concreet onderzocht of de activiteiten geen significante (verstorende) effecten hebben in het aangrenzende vogelbeschermingsgebied
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 28 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.