Zoekresultaat: 29 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2003 x
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr.200101695/1 (Minister van VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het militair schietkamp 'De Vliehors' op Vlieland. Door appellanten wordt aangevoerd dat ten onrechte geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is aangevraagd
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 juli 2003, nr. E03.98.1535/1 (Minister VROM)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Bezwaar van de Minister van VROM op grond van artikel 4, derde lid, onder b van de EVOA tegen het voornemen van appellante om afvalolie over te brengen naar Duitsland. Het oogmerk is de olie in Duitsland toe te passen voor de opwekking van energie ten b
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overig uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uit Nota van Toelichting Besluit tankstations milieubeheer blijkt dat slechts voor die onderwerpen waarin bijlage I van het Besluit niet voorziet, voorschriften aan de vergunning kunnen worden verbonden. Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 16 april 2003, nr. 200202984/1 (Ameland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een schapenhouderij. Een eerder voor deze inrichting verleende oprichtingsvergunning is door de Voorzitter van de Afdeling op 4 oktober 2001 vernietigd. Thans is beschikt op de oorspronkelijke
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2002, nr. 200205219/1 (Noordwijk)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Besluit d.d. 27 oktober 2000 tot afwijzing van het verzoek om handhavingsmiddelen toe te passen met betrekking tot een camping. Het tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift is bij het (thans bestreden) besluit van 5 juni 2002 ongegrond verklaard.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 2 april 2003, nr. 200202109/1 (Nederweert)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Burgemeester en wethouders van Nederweert hebben afwijzend beschikt op het verzoek om handhavend op te treden tegen een in strijd met het bestemmingsplan gevestigde woning. Het belang van verzoekster bestaat daaruit dat zij door de illegale woning wordt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 26 maart 2003, nr. 200202895/1 (Gilze en Rijen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Bij besluit van 8 november 2001 gaat het college van burgemeester en wethouders over tot intrekking van de milieuvergunning voor de opslag van maximaal 15.000 kg vuurwerk; tevens wordt bestuursdwang toegepast. Bij besluit van 9 april 2002 wordt het
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Circulaire Natte Grindwinningen niet van toepassing op ruiming van depot. Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor inrichting bestemd voor de winning van grind. Appellanten hebben geluidshinder als bezwaar aangevoerd. De destijds verleende vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 januari 2003, nr. 200106372/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bunnik. De gemeenteraad heeft het planschadeverzoek afgewezen vanwege voorzienbaarheid door een voorbereidingsbesluit
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15 januari 2003, nr. 200200342/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Tynaarlo. Sedert 1 januari 1994 is van schorsende werking van beroep tegen het besluit omtrent goedkeuring van een bestemmingsplan geen sprake meer. Daardoor zijn de datum van het van kracht
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de rechtbank Arnhem van 11 maart 2003, nrs. 01/356 WRO19 en 01/631 WRO19

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake o.a. een voorbereidingsbesluit van de gemeente Overbetuwe. Het in het voorbereidingsbesluit opgenomen aanlegvergunningenstelsel bevat voorschriften die een zelfstandige normstelling inhouden en zich lenen voor herhaalde toepassing.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 december 2002, nr. 200101012/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het streekplan 'Windstreek 2000' van de provincie Friesland. Nu het ontwerp van het streekplan ter inzage is gelegd voor inwerkingtreding van de gewijzigde WRO, maar het besluit tot vaststelling daarna is bekend gemaakt, is de gewijzigde
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 december 2002, nr. 200105633/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een door burgemeester en wethouders van Vlissingen verleende bouwvergunning. Aan een vernietiging van een goedkeuringsbesluit kan geen terugwerkende kracht worden toegekend. Derhalve vormt
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 maart 2003, nr. 200204607/1 (Veghel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Melding van het in gebruik hebben van een open mestbassin. Verweerder heeft de melding niet geaccepteerd omdat zij van mening is dat door de uitbreiding van de veehouderij met een mestbassin sprake zal zijn van een andere inrichting dan waarvoor
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 februari 2003, nr. 200200736/1 (Nijmegen)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer voor een containerterminal. Volgens appellante is een aantal stukken ten onrechte niet ter inzage gelegd met het ontwerp-besluit. Verder zou de milieu-inspectie geen kopie van het ontwerp-besluit hebben
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 februari 2003, nr. 200002925/2 (Noordoostpolder)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een windturbinepark. Appellanten stellen dat voorafgaand aan het bestreden besluit de streekplanuitwerking 'Streekplanuitwerking plaatsingsmogelijkheden voor windmolens' is ingetrokken. De (niet-verplichte) MER
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 5 februari 2003, nr. 200201037/1 (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingvergunning krachtens de Wm voor de opslag en verwerking van biomassa's tot biobrandstofkorrels. In voorschrift 5.4 is aan de te produceren biobrandstof een jaargemiddelde concentratie-eis aan kwik gesteld van 0, 14 mg/kg
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 29 januari 2003, nr. 200201530/1 (GS Overijssel)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een manege, paardenpension en handelstal voor paarden. De procedure is door verweerders overgenomen van burgemeester en wethouders van Almelo omdat de destijds door dit college voor de inrichting afgegeven
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 22 januari 2003, nr. 200203667/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het houden van 40.000 slachtkuikens in een traditioneel stalsysteem. De gevraagde vergunning is geweigerd voor 60.000 slachtkuikens. Het bedrijf bevindt zich nabij het natuurgebied 'De Groote Peel'
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 november 2002, nr. 200005394/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Triflor-Verlaat' van de gemeente Niedorp. Schuurkassen zijn gelet op effecten als massaliteit, bouwvolume en hoogte gelijkgesteld aan overige bedrijfsbebouwing. Impliciete of expliciete gelijkstelling met kassen is niet juist. Gelet
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 29 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.