Zoekresultaat: 26 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2011 x

  Interne saldering is niet in strijd met de IPPC-richtlijn.

  Ontheffing Provinciale verordening. Bevoegdheid burgemeester en wethouders. Concrete situatie die uitzondering op algemene regels rechtvaardigen.

  Overschrijding van de redelijke proces­termijn als bedoeld in het EVRM. Ont­breken van omstandigheden die deze ­overschrijding rechtvaardigen. Betaling van schadevergoeding aan appellanten voor de geleden immateriële schade.


Hans Paul Nijhoff

  Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bouwmarkt en tuincentrum tot een Plan-it bouwmarkt met drive-in. Toepassing van de kruimellijst. Drive-in is bijbehorend bijgebouw.

  Exploitatieplan. Openbaarheid stukken. Belanghebbende. Toerekening, inbrengwaarden, fasering, bepaling exploitatie­bijdrage, wat te doen na vernietiging exploitatie­plan en verhouding met Wabo.

  Luchtkwaliteit. NSL. Het feit dat het programma gedurende looptijd bijstelling behoeft, brengt niet met zich mee dat het programma in strijd met de Wm is.

  Toepassing relativiteitsvereiste bij bezwaar inzake afstandsnorm VNG-brochure.

  Afstandsnorm uit VNG-brochure. Relativiteitsvereiste Chw. Relatie Wabo en exploitatieplan. Toepassing Wabo in geval van een gedeeltelijk of geheel vernietigd exploitatieplan.

  Ontheffing ex artikel 3.23 van de Wro en bouwvergunning voor het uitbreiden van een garage/berging bij nog niet gerealiseerde woning. Bouwwerkzaamheden thans vergunningsvrij.

  Woningbehoefte is, mede gelet op de crisis, niet voldoende aangetoond.


Tonny Nijmeijer

  Artikel 1.9 van de Crisis- en herstelwet niet van toepassing bij bestemmingsplan dat eerst moet worden uitgewerkt.

  Eenmaal verleende bouwvergunningen. Tegelenjurisprudentie is ook bij de Wro relevant.

  Vernietiging maatwerkvoorschrift nu is gebleken dat dit niet naleefbaar is.

  Tegen een besluit dat is genomen na vernietiging van een eerder besluit kunnen door dezelfde appellant in beginsel geen nieuwe beroepsgronden worden ingebracht.

Artikel

Parkeren en het omgevingsrecht

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2011
Auteurs Eefje M. van Bommel en Fikriye Güner
SamenvattingAuteursinformatie


Eefje M. van Bommel
Mr. Eefje M. van Bommel MRE is werkzaam als advocaat bij Gijs Heutink Advocaten te Amsterdam.

Fikriye Güner
Mr. Fikriye Güner is werkzaam als advocaat bij Gijs Heutink Advocaten te Amsterdam.

  Hoorplicht. Categorie 3.2 van bijlage 1 van de Chw heeft alleen betrekking op projecten waarvoor een projectuitvoeringsbesluit is genomen.

  Relatie financiële uitvoerbaarheid en eventuele ongeoorloofde staatsteun. Wijziging jurisprudentie inzake toetsingskader.


Tonny Nijmeijer

  Ontheffingsmogelijkheden op basis van projectbesluit in strijd met Wro.

  Toepassing Chw. Aanvulling gronden. ­Relativiteitsvereiste.

  Ondanks vernietiging van de milieuvergunning door ABRvS is voortzetting van de bouw van de inrichting niet onrechtmatig omdat met voldoende mate van zekerheid is te verwachten dat opnieuw vergunning zal worden verleend.

Toont 1 - 20 van 26 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.