Zoekresultaat: 18 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2013 x

  Overgangsrecht. Strijdig gebruik. Onderdeel beheersverordening is onverbindend. Reikwijdte beheersverordening. Bestemmingsplan is belangrijkste instrument


Tycho Lam

  Kruimelgevallen. Oppervlakte bouwwerk. Bouwwerk als geheel

  Het afmeren schepen aan de kade kan niet met toepassing van artikel 2.14, vijfde lid, van de Wabo (voorheen melding ex artikel 8.19 WMB) worden vergund


Valérie van ’t Lam

  Bouwverordening. Relativiteitsbeginsel in Chw en Awb. Wet aanpassing bestuursprocesrecht


Tonny Nijmeijer

  Intrekking omgevingsvergunning. Intrekkingsgronden Wabo

Artikel

Jurisprudentie Wabo en milieu

Tijdschrift StAB, Aflevering 3 2013
Auteurs Valérie van ’t Lam
Samenvatting


Valérie van ’t Lam

  Technische ontwikkeling verplicht verweerder om te bezien of de toegestane geluidbelasting verder kon of moest worden beperkt. Aanscherping geluidsnormen komt de facto neer op onmogelijk maken van deel van de bedrijfsvoering, derhalve op een gedeeltelijke intrekking van de vergunning. Deze bevoegdheid is niet opgenomen in artikelen 2.30 en 2.31 Wabo

  Schadevergoeding aan zowel eiser als exploitant wegens overschrijding redelijke procestermijn

  Ook bij toepassing van het bubble-concept dient de totale emissie te voldoen aan het prestatieniveau dat bij BBT hoort

  Ontvankelijkheid. Hoogtematen. Regeling verbod short stay in bestemmingsplan


Tonny Nijmeijer

  Grondslag voor afwijking van het bestemmingsplan; toepassen reguliere voorbereidingsprocedure en vergunning van rechtswege

  Wabo. Bouwplan met verschillende onderdelen. Bijbehorend bouwwerk. Omgevingsvergunningvrije en omgevingsvergunningplichtige delen

  Woningen op korte afstand van kartonfabriek niet aanvaardbaar. Chw. Omdat klachten over milieuhinder zijn te verwachten is ook het bezwaar inzake het woon- en leefklimaat ontvankelijk

  Het college heeft ten onrechte niet ter plaatse onderzocht of aan de voorschriften van de milieuvergunning wordt voldaan

  Aanvraag bevat onvoldoende akoestische informatie om de gevolgen voor het milieu te kunnen beoordelen. Verweerder heeft onvoldoende kennis en feiten vergaard

  In stand laten rechtsgevolgen. Monitoringstool NSL. Exceptieve toetsing. Vaststellen hogere grenswaarden bij vaststellen uitwerkingsplan. Exploitatieplan

  De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is voor een ander oogmerk gebruikt dan waarvoor de wetgever die bevoegdheid heeft bedoeld (détournement de pouvoir)

  Geen beschermende werking bouwovergangsrecht in geval van bouwvergunning die is aangehouden


Tonny Nijmeijer
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.