Zoekresultaat: 13 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2005 x
Jurisprudentie

ABRvS 28 september 2005, nr. 200502481/1 inzake art. 8.11, tweede lid, 8.17 en 8.24 Wm en art. 12, tweede lid EG-richtlijn 6/61 (IPPC-richtlijn) (GS Limburg)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden De IPPC-richtlijn is niet van toepassing nu geen sprake is van een wijziging van de installatie. Vergunningstermijnen kunnen met toepassing van procedure ex artikel 8.24 Wm worden verlengd, mits doelmatigheidsgronden zich hier niet tegen verzetten.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 juli 2005, nr. 200408111/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 12 Natuurbeschermingswet (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Door bestaande vergunning is gebruik assimilatiebelichting niet zonder meer toegestaan; gelet op het voorzorgbeginsel had verweerder de toepassing van assimilatiebelichting niet mogen vergunnen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Het begrip inrichting en zeggenschap

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2005
Trefwoorden Vergunning, Zeggenschap, Binding, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Exploitatie, Exploitant, Voorwaarde, Belanghebbende, Nabijheid, Aanbeveling
Auteurs Lam, V. van 't

Lam, V. van 't
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 11 mei 2005, nr. 200401563/1, Loenen/bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Aan het opnemen van de in het geding zijnde wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van twee buitenplaatsen staat niet in de weg dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit een nauwkeurig inzicht in de financieeleconomische uitvoerbaarheid van de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200407948/1, Berkelland (voorheen Ruurlo)/bestemmingsplan ‘Slootsdijk 2/Hillebrandsweg’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Gezien de bewoordingen van het ruimtevoor-ruimtebeleid in het streekplan is de bouw van een vervangende woning in de landelijke gebieden B en C uitsluitend mogelijk op het desbetreffende agrarisch bouwperceel. Het plan is hiermee niet in overeenstemming., die ruimte biedt voor afwijking zonder dat de in het streekplan vermelde afwijkingsprocedure wordt gevolgd, is in dit geval geen sprake.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 april 2005, nr. 200406705/1, Oisterwijk/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Bij de beoordeling van de noodzaak van de bedrijfswoning is ten onrechte uitgegaan van de bestaande omvang van het bedrijf.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 februari 2005, nr. 200405603/1, Haarlemmermeer/bestemmingsplan ‘Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het brengen van bestaand legaal gebruik onder een persoonsgebonden overgangsrecht moet in het algemeen worden beschouwd als een te ingrijpende inbreuk op de bestaande rechten en belangen.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 februari 2005, nr. 200406606/1, Sint-Michielsgestel/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Voor het verlenen van een bouwvergunning voor een zendmast behoeft geen vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de WRO te worden gevolgd, mits is voldaan aan de voorwaarde dat de zendmast noodzakelijk is voor de uitoefening van de door
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 19 januari 2005, nr. 200308242/1, Haarlem/uitwerkingsplan ‘Raaks’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het plan biedt de eigenaren en gebruikers onvoldoende duidelijkheid of voor een bepaald bouwvoornemen een bouwvergunning kan worden verleend en of een bepaald voorgenomen gebruik in overeenstemming met het plan kan worden geacht.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu kort

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden ABRvS 29 december 2004 nr. 200403380/1 (minister LNV); ABRvS 5 januari 2005 nr. 200400393/1 (Sittard-Geleen); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200402756/1 (minister LNV); ABRvS 12 januari 2005 nr. 200403463/1 (Zeewolde); Vz ABRvS 13 januari 2005 nr. 200410173/1
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Vz ABRvS 2 maart 2005 nr. 200500864/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (Sliedrecht)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Melding van uitbreiding werktijden kan in beginsel worden toegestaan.
Auteurs Jongma, M.

Jongma, M.
Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2004 nr. AWB 04/4113 WET inzake artikel 6, derde lid, eerste volzin EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn).

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Artikel 6, derde lid, eerste volzin van de Habitatrichtlijn brengt een getrapte toetsing mee. Het bevoegd gezag heeft niet voldaan aan de op hem rustende last om aan te tonen dat wordt voldaan aan de habitatcriteria.
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Het intrekken van bouwvergunningen; Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Bouwvergunning, Vergunninghouder, Bouw, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwwerk, Gemeente, Voorwaarde, Intrekkingsbevoegdheid, Bestuursorgaan, Sloop
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.