Zoekresultaat: 23 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2006 x
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 augustus 2006, nr. 200508928/1, Noordoostpolder/bestemmingsplan 'Kraggenburg 2004'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Perceel, Gemeenteraad, Woningbouw, Gemeente, Aankoop, Ruimtelijke ordening, Agrarische bestemming, Bestemmingsplan, Belangenafweging, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 2 augustus 2006, nr. 200508035/1, Ruurlo/bestemmingsplan 'Everskamp'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Ruimtelijke ordening, Gemeenteraad, Belanghebbende, Luchtkwaliteit, Terinzagelegging, Aansprakelijkheid, Afdeling bestuursrechtspraak van, Exploitatie, Gemeente
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 5 juli 2006, nr. 200508688/1, Boxmeer/wijzigingsplan 'Kom Vierlingsbeek'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Perceel, Woning, Ruimtelijke ordening, Bestemmingsplan, College van burgemeester en wetgeving, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak, Belanghebbende, Eigenaar, Optie
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Rb. Leeuwarden, sector bestuursrecht, 4 mei 2006, nr. 05/1285, Tytsjerksteradiel/bouwvergunning en vrijstelling

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Duurzame ontwrichting, Ruimtelijke ordening, Detailhandel, Dier, Service, Tuin, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Bouwvergunning, Bouw, Ongegrondverklaring
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200602589/1 inzake art. 5:32 Awb (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Afval, Last onder dwangsom, Bedrijfsvoering, Administratief recht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, Aandeel, Aandelenoverdracht, Aanstelling, Aanvaarding, Afzet
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 13 september 2006, nr. 200510192/1 inzake art. 8.19, tweede lid Wm (GS Zuid-Holland)

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2006
Trefwoorden Vergunning, Afdeling bestuursrecht, Memorie van toelichting, Vergunninghouder, Vergunningverlening, Compostering, Energieverbruik, Milieuvergunning, Plantaardig afval, Stankoverlast
Auteurs Blomberg, A.

Blomberg, A.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 14 juni 2006, nr. 200504995/1, Wageningen/bestemmingsplan 'Rustenburg-Deelgebied I'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Vergunning, Aanwijzing, Ruimtelijke ordening, Gedeputeerde staten, Lichthinder, Gemeenteraad, Hinder, Administratief recht, Bestemmingsplan, Bouw
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 24 mei 2006, nr. 200506194/1, Opsterland/wijzigingsplan '[locatie] Wijnjewoude'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Ruimtelijke ordening, Veehouderij, Woning, Bestemmingsplan, Perceel, Deskundigenbericht, Afdeling bestuursrechtspraak van de raad, Aanhouding, Afhankelijke woning, Agrarisch bedrijf
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200502510/1, Deventer/bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Linderveld'

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden estemmingsplan, Gemeenteraad, Ruimtelijke ordening, Milieueffectrapportage, Noodzakelijkheid, Uitleg, Lidstaat, Verdrag, Voorwaarde, Aanwijzing
Auteurs Weijer, P. de

Weijer, P. de
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 22 maart 2006, nr. 200500562/1, Lelystad/bestemmingsplan 'Lelystad Luchthaven en omgeving en geluidzone industrielawaai Luchthaven Lelystad, partiƫle herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad, gedeelte...

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Bestemmingsplan, Voorwaarde, Woning, College van burgemeester, Geluidszone, Gemeenteraad, Ongegrondverklaring, Ruimtelijke ordening, Afdeling bestuursrechtspraak, Geluidhinder
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 31 mei 2006, nr. 200507805/1 inzake art. 6, derde lid EG-richtliijn 92/43 (Someren)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2006
Trefwoorden Beleid dat bij een totale ammoniakdepositie van niet meer dan 15 mol geen sprake is van significante gevolgen voor natuurgebied is in strijd met de Habitatrichtlijn. Onjuiste toepassing van saldobenadering door slechts uit te gaan van depositie op grens v
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 15 februari 2006, nr. 200505683/1, Groenlo-Lichtenvoorde/bestemmingsplan [bestemmingsplan]

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Het behoort in beginsel tot de eigen verantwoordelijkheid van appellanten om op de hoogte te blijven van gemeentelijke aankondigingen. Dit beginsel kan uitzondering lijden, indien, zoals in dit geval, appellanten er gerechtvaardigd op konden vertrouwen
Auteurs Robbe, J.

Robbe, J.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 februari 2006, nr. 200504349/1, Roosendaal/vrijstelling

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Naar het oordeel van de Afdeling heeft de rechtbank zich bij de beoordeling van de vraag of de nieuwe bedrijfswoning voor appellant noodzakelijk is in verband met blijvend toezicht op het bedrijf, terecht aangesloten bij het standpunt van het college van burgemeester en wethouders dat daarvoor de feitelijke situatie van belang is.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRvS 22 maart 2006, nr. 200505040/1 inzake art. 12 Natuurbeschermingswet, art. 6, derde lid EG-richtlijn 92/43 (Habitatrichtlijn) en art. 28 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) (Minister LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Weigering van gevraagde vergunning voor uitzaaien en weer opvissen van mosselen en oesters afkomstig uit Ierland en UK in staatsnatuurmonument Oosterschelde niet in strijd met verbod om het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te belemmeren
Auteurs Redactie

Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Vz. ABRvS 2 december 2005, nr. 200507907/1 en 200508315/1, Minister van VROM en het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken/vrijstelling

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Het verzoek van de Minister van VROM is gericht op de verwezenlijking van een project. Gezien de reeds bestaande discrepantie tussen de feitelijke situatie en de vliegveiligheidsvoorschriften, het feit dat deze discrepantie in de naaste toekomst slechts
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200502230/1 en nr. 200502280/1, Rijssen-Holten/aanlegvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Er bestaat geen rechtsgrond op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders was gehouden aan de verlening van de aanlegvergunning de voorwaarde te verbinden dat niet met het kappen van bomen mag worden begonnen voordat ontheffing op grond
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 30 november 2005, nr. 200409933/1, stadsdeel Amsterdam-Centrum/bestemmingsplan 'Westelijke Eilanden'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Met de stelling dat het onwaarschijnlijk is dat rondvaartboten gebruik zullen maken van de mogelijkheid aan het Touwenterrein af te meren, miskent verweerder zijn verplichting te onderzoeken welke gevolgen het plan zou kunnen hebben voor het woon- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 28 september 2005, nr. 200409329/1, Schiedam/bestemmingsplan 'Binnenstad 2003'

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Uit de planvoorschriften volgt niet eenduidig wat de status van het beeldkwaliteitplan is en hoe daarmee moet worden omgegaan bij gebruikmaking van een vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

ABRvS 2 november 2005, nr. 200502807/1 inzake art. 8.10 en 8.11 Wm (Halderberge)

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2006
Trefwoorden Vergunning wordt verleend voor bepaalde activiteiten en niet voor de milieubelasting daarvan; door gedeeltelijke weigering vergunning is grondslag aanvraag verlaten.
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 23 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.