Zoekresultaat: 9 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2012 x

  Wisseling van diercategorie%n moet worden aangemerkt als een verandering van activiteiten, waardoor de grondslag van de aanvraag van de vigerende vergunning wordt verlaten

  Het niet gelden van geluidwaarden voor onversterkte muziek op grond van het Barim heeft niet tot gevolg dat er geen belangenafweging in het kader van de ruimtelijk relevante effecten op het woon- en leefklimaat in de omgeving kan plaatsvinden

  Plan-m.e.r.-verplichting in geval van wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van intensieve veehouderij in reconstructiegebied. Actualiseringsplicht bestemmingsplan en verwerken bouwvoornemens

  Artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet 1998 maakt geen uitzondering op de vergunningplicht


Marieke Kaajan

  Relativiteitsbeginsel. Bond Heemschut kan zich beroepen op het belang van het voorkomen van woonbebouwing


Daniëlle Roelands-Fransen

  Hoogspanningslijn en gezondheidsrisico’s voor personen jonger dan 15 jaar. Vaststelling van wat als langdurig verblijf kan worden beschouwd

  Ook ná de wijziging van het begrip ‘industrieterrein’ dienen in het geval van nadere zonering van het industrieterrein zowel grote als kleine lawaaimakers bij de beoordeling van de geluidsbelasting te worden betrokken.

  Reactieve aanwijzing inzake wijzigingsbevoegdheid. Provinciale verordening.

Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.