Zoekresultaat: 16 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2017 x

  Overlast AWACS-vliegtuigen en gebruik ander type vliegtuig ten onrechte niet onderzocht.

  Kruimelgevallenregeling. Niet-ingrijpende herinrichting openbaar gebied. Commercieel terras.

  Omgevingsvergunning en voorbereidingsbesluit. Aanhoudingsplicht. Toetsingskader bij vervallen uitbreidingsplan.


Tycho Lam

  Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke omgevingsvergunning. Termijn van tien jaar.


Mr. R. Veenhof

  Weigeren van hotelfunctie. Gemeentelijk beleid. Vertrouwensbeginsel. Vooringenomenheid.

  Tijdelijke losvoorziening. Kruimelregeling. Relativiteitsbeginsel.


Robin Aerts

Lianne Barnhoorn

  Afstandsvereiste Wet stankemissie staat voorzienbaarheid niet in de weg.


Berthy van den Broek

  Relativiteitsbeginsel. Leegstand. Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Meubelboulevard. Regionale behoefte bouwmarkt, fitnesscentrum en tuincentrum.

  Indirecte schade. Uit te werken bestemming. Redelijke invulling.

  Parkeren. Dynamische verwijzing. Rechtszekerheid. Beleidsregels. Toepassing afwijkingsbevoegdheid. Wetsinterpreterende beleidsregels.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Plattelandswoning. Geur. Bepalen hoogte achtergrondbelasting. Betrekken geuremissies eigen bedrijf.

  Bevestiging melding op grond van Regeling PAS is geen besluit in de zin van de Awb.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Parkeernormen. Beroepen of bedrijven aan huis. Verwijzing naar parkeerbeleid.


Daniëlle Roelands-Fransen
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.