Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 5 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

    Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

    Door het alleen langs elektronische weg bekendmaken van een besluit wordt het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aangetast.

Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 1 september 2004, nr. 200308704/1; Amersfoort/bestemmingplan 'Gebruiksbepalingen en Seksinrichtingen'

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2004
Trefwoorden Van de noodzaak aan de planvoorschriften van de 65 bestemmingsplannen die door het voorliggende bestemmingsplan partieel worden herzien, een specifiek gebruiksverbod voor een aantal met name genoemde vormen van grondgebruik toe te voegen, is niet gebleken.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 10 november 2004, nr. 200306936/1, Utrecht/bestemmingsplan ‘Voordorp-Voorveldse polder’.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden In strijd met de rechtszekerheid zijn bouwwerken die zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan doch waarvoor wel bouwvergunning is verleend, en bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning was vereist, van het overgangsrecht uitgezonderd. Niet is gemotiveerd welk onderscheid vanuit ruimtelijk oogpunt bestaat tussen prostitutie als een aan huis verbonden beroep en andere vormen van een aan huis verbonden beroep, respectievelijk prostitutie als beroepsmatige dienstverlening en andere vormen van beroepsmatige dienstverlening.
Auteurs Nijmeijer, T.

Nijmeijer, T.
Jurisprudentie

Uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 24 oktober 2003, nr. 02/06231

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2004
Trefwoorden Uitspraak inzake de heffing van leges voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Bennebroek. Heffing van leges terzake van een verzoek om schadevergoeding ex artikel 49 WRO is niet toegestaan
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.