Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 107 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Omgevingsvergunning en voorbereidingsbesluit. Aanhoudingsplicht. Toetsingskader bij vervallen uitbreidingsplan.


Tycho Lam

Mr. R. Veenhof

  Experimenteel karakter bestemmingsplan. Uitnodigingsplanologie. Voortzetting bestaand gebruik. Afwijkingsmogelijkheden. Programma. Begrip erf.


Tycho Lam

  Erfpacht, passieve voorzienbaarheid, normaal maatschappelijk risico.

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Normaal maatschappelijk risico gerelateerd aan juridische entiteit.

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Het college is bevoegd om een vuurwerkvrije zone aan te wijzen. Geen strijd met Notificatierichtlijn of UNESCO-Verdrag.

  Ligplaats. Recreatieschip. Vrachtschip. Gebruik van het water. Vaste jurisprudentie of schip al dan niet bouwwerk is.


Peter Willems

  Ontheffing provinciale verordening. Terugwerkende kracht vernietiging ontheffingsverlening. Grootschalige detailhandel. Betekenis factory outlet center.

  Voorzienbaarheid, verkoop van aandelen niet hetzelfde als verkoop van de onroerende zaak.


Peter Willems

  Normaal maatschappelijk risico, lijn der verwachting, niet gerealiseerde uitgewerkte bestemming.

  Geen grondslag in Bevi om verweerder te verplichten tot handhavend optreden tegen lpg-tankstation.

  Het expliciete standpunt van de gemeenteraad over de reikwijdte van een begrip is bepalend bij uitleg in geval handhaving.


Tycho Lam

  Geluidverdeelplan als onderdeel van bestemmingsplan. Zonebeheerplan. Kenbaarheid verdeling geluidruimte.

  Aanwijzing tot gemeentelijk monument. Problemen herontwikkeling. Onderzoek alternatieve mogelijkheden zinvol hergebruik.

  Verweerder heeft de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen ten onrechte niet bij het besluit betrokken.

Toont 1 - 20 van 107 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.