Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 206 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x

  Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voldoet niet aan de daarvoor in de Europese en Nederlandse regelgeving gestelde eisen. Opdracht om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de regelgeving voldoet.

  Gezondheidseffecten windturbines.

  Passieve risicoaanvaarding. Medewerking derden vereist.

  Peildatum toekomstige inkomensschade.


Mr. R. Veenhof

Mr. Rachid Benhadi

  Overzicht jurisprudentie uit te werken bestemming.


Peter Willems

  Anonimiseren toezichthouders is onvoldoende gemotiveerd.

  Huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijf; goed woon- en leefklimaat.

  Bestemmingsplan transformatiegebied. Relativiteitsvereiste. Ladder duurzame verstedelijking. Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.


Tycho Lam

  Definitie oppervlakte, grondoppervlakte, woonoppervlakte.

  Toepassing beleidsregels. Beoordeling gevolgen. Bijzondere omstandigheden.


Tycho Lam

  Verweerder heeft in redelijkheid aansluiting gezocht bij de standaardgeluidnormen in het Activiteitenbesluit. Hogere waarden dan de standaardgeluidsnormen van het Activiteitenbesluit zijn in redelijkheid aanvaardbaar indien niet op korte termijn een meer geschikte, alternatieve locatie voorhanden is.


Hans Paul Nijhoff

  Voorzienbaarheid op grond van binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid.

Artikel

Geluid in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Tijdschrift StAB, Aflevering 1 2017
Auteurs Mr. Rachid Benhadi

Mr. Rachid Benhadi

  Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.

  Voor bevoegdheid tot handhaving is de feitelijke situatie ten tijde van het besluit bepalend en niet de vergunde situatie.

  Onlosmakelijke samenhang tussen omgevingsvergunningplichtige activiteiten en handelingen als bedoeld in de Flora- en faunawet. De conclusie dat geen ontheffing op grond van de Ffw is benodigd, is gebaseerd op verouderde gegevens.


Marieke Kaajan

  Ontsluiting supermarkt. Ontvankelijkheid. Geluidsbelasting. Toetsingskader.

  Gewasbeschermingsmiddelen. Woon- en leefklimaat. Gezondheidsrisico.

Toont 1 - 20 van 206 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.