Zoekresultaat: 157 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2003 x
Titel

Milieu Kort: Korte samenvattingen van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden VNG-publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' bevat geen normen voor beoordeling vergunningsaanvraag. Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een metaalbewerkingsbedrijf. Appellanten voeren aan dat de inrichting valt in milieucategorie 3 van de
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200204514/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 21 van het aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Schiphol. Anders dan is overwogen in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 14 december 2000 inzake nr. E01.98.0574 (AB 2001
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juli 2003, nr. 200204559/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Alkmaar. Omdat ten tijde van het verlenen van de bouwvergunning geen bestemmingsplan van kracht was, kan de in de bouwvergunning begrepen vrijstelling ex artikel 2.5.29, aanhef en onder a
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2003, nr. 200301797/2

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schorsing van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' van de gemeente Alkemade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2003, nr. 200205491/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een zelfstandig schadebesluit, gemeente Bunschoten. Bij schade die het gevolg is van een ten onrechte verleende bouwvergunning, is de kans op realisering van de door het bestemmingsplan geboden bouwmogelijkheden mede van belang om te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 februari 2003, nr. 200200591/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Tynaarlo. Bij overname van een bedrijf moet de planologische situatie worden onderzocht. Voorzienbaarheid.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2003, nr. 200203751/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Meerbad' van de gemeente Abcoude. Nu in de plantoelichting ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid is volstaan met de enkele verwijzing naar een exploitatie-opzet, en deze exploitatie-opzet niet tezamen met
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 augustus 2003, nr. 200203536/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' van de gemeente Barneveld. Het geschil spitst zich toe op de vraag of appellanten voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de bewoning van het bakhuisje vanaf de peildatum (vrijwel) onafgebroken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200206182/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Kom, 1e herziening' van de gemeente Blaricum. De Afdeling acht het niet aannemelijk dat de aangevochten bestemming 'Tuin' in de planperiode zal worden gerealiseerd. Het voorkomen van ander - minder gewenst - gebruik
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 augustus 2003, nr. 200205268/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Stadsweide' van de gemeente Roermond. Uitbreiding van het Designer Outlet Center (DOC) met 13.500 m2 verkoopvloeroppervlakte is niet ten onrechte via planwijziging ex artikel 11 WRO mogelijk gemaakt
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 augustus 2003, nr. 200206799/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het wijzigingsplan van het bestemmingsplan 'Buitengebied Dinteloord', gemeente Steenbergen. Het beleid in het streekplan 'Brabant in balans' ten aanzien van de gebieden die de aanduiding 'Agrarische hoofdstructuur, hoofdzone landbouw'
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 augustus 2003, nr. 200204733/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Industrieterrein II-2000' van de gemeente Aalten. Van de in het plangebied voorkomende soorten vallen de vogels en de soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn onder het beschermingsregime van de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 augustus 2003, nr. 200306714/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de uitwerking van het bestemmingsplan 'Ter Sype', gemeente Wijdemeren. Bij de vraag of de uitwerking niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening speelt de leeftijd van het bestemmingsplan een rol. Naarmate een bestemmingsplan
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 september 2003, nr. 200302065/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning, gemeente Epe. De geprojecteerde hekwerken ten behoeve van een vluchtweg en terrassen/balkons zijn niet aan te merken als van de onderliggende bouwlagen te onderscheiden, zelfstandige bouwwerken. Zij tellen derhalve
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 juli 2003, nr. 200206370/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om toepassing van bestuursdwang, gemeente Soest. Door het dak van de garage, die als een uitbouw moet worden beschouwd, als dakterras te gebruiken, wordt in de gegeven situatie in feite een tweede bouwlaag gecreƫerd
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 juli 2003, nr. 200204492/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' van de gemeente Hengelo. De in enkele voorschriften opgenomen aanlegvergunningstelsels dienen niet, zoals artikel 14 WRO voorschrijft, om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200301270/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Basisschool Niekerk' van de gemeente Grootegast. Bij de beoordeling van de aan te houden afstand tussen - in dit geval - een school en een rustige woonwijk dient te worden uitgegaan van de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200205582/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het streekplanherziening 'Westerschelde Container Terminal' van de provincie Zeeland. Gelet op het doel van het plan en het bepaalde in artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn hadden verweerders niet mogen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200206300/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een bouwvergunning, gemeente Weesp. Voor toepasselijkheid van het overgangsrecht met betrekking tot bouwen is de hoedanigheid van het bouwwerk op de peildatum van belang (en niet het feitelijk gebruik
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 juli 2003, nr. 200205665/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Nes, gemeente Ameland', van de gemeente Ameland. Het bestreden besluit betreft een zogenoemd parafenbesluit. Met dit besluit vindt in materiƫle zin besluitvorming buiten de collegevergadering plaats. De Afdeling
Auteurs Redactie

Redactie
Toont 1 - 20 van 157 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.