Zoekresultaat: 115 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2014 x

  Wijzigingsbevoegdheid. Landschappelijke inpas- sing. Voorwaardelijke verplichting.

  Omgevingsvergunning bouwen, hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk.

  Bor. Uitleg begrip oorspronkelijk hoofdgebouw.


Tonny Nijmeijer

  Overtreding kan aan curator worden toegerekend. Kosten bestuursdwang komen ten laste van faillissementsboedel.


Valérie van ’t Lam

  Bij wijzigingen in een vergunningplichtige inrichting kan niet worden volstaan met een melding op grond van het Activiteitenbesluit.


Marieke Kaajan

  Huisvesting arbeidsmigranten. Maatwerk.


Tycho Lam

  Huisvesten werknemers. Afwijkingsbevoegdheid.

  Gezondheidsaspecten; de planregeling met vaste afstanden tussen woningen en intensieve veehouderijen is onvoldoende gemotiveerd. De voorwaarde van een gezondheidseffectscreening bij toepassing van wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding is onvoldoende objectief begrensd.

  Uit te werken bestemming, wetsgeschiedenis artikel 6.1 Wro, rechtszekerheid en planologische vergelijking.

  Spoedeisende bestuursdwang wegens bodembedreigende handelingen. Het storten van drugsafval op het perceel van appellante kan niet aan haar worden toegerekend.

  Documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, hoeven in principe niet openbaar te worden gemaakt. Dat kan anders zijn wanneer het gaat om milieu-informatie.

  Beleidsnotitie is een beleidsregel waartegen geen beroep openstaat. De juistheid van de norm kan echter wel in een handhavingsprocedure dan wel een maatwerkvoorschriftenprocedure aan de orde worden gesteld.

Artikel

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Tijdschrift StAB, Aflevering 4 2014
Auteurs Johan Teters

Johan Teters

  Vakantiepark is geluidgevoelig object. Normstelling in beleidsnota inzake militair schietgeluid biedt onvoldoende bescherming tegen geluidhinder vanwege de schietbaan.

  Turboverkeersplein. Voorwaardelijke verplichting. Maximale mogelijkheden. Geluid en bouwhoogte.

  Geen nieuwe beroepsgronden in hoger beroep.

  Toepassing Bor. Verklaring van geen bedenkingen. Aanwijzing onverbindend.

  Maximale invulling aan de hand van een reële prognose, niet aan de hand van de milieuvergunning.


Berthy van den Broek

  Omgevingsvergunning voor bedrijfshal en scheepshelling. Splitsing bouwplan. Bouwvlak. Onlosmakelijke samenhang. Inrichting.

  Hersteltermijn voldoende lang, gelet op de aard en omvang van de benodigde gegevens.


Marieke Kaajan
Toont 1 - 20 van 115 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.