Zoekresultaat: 123 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift StAB x Jaar 2016 x

  Telecommunicatiemast. Gezondheid. Standpunt van de Gezondheidsraad.

  Ligplaats. Recreatieschip. Vrachtschip. Gebruik van het water. Vaste jurisprudentie of schip al dan niet bouwwerk is.

  Ladder duurzame stedelijke ontwikkeling. Regionale behoefte. Begrenzing van Stelling van Amsterdam. Barro en provinciale verordening.

  Exceptieve toetsing beheersverordening. Onverbindendheid. Feitelijk bestaand gebruik. Nog niet eerder toegestaan gebruik. Overgangsrecht.

  Niet aannemelijk dat realisatie van een geluidscherm niet slechts een theoretische mogelijkheid is.

  Redelijke uitleg, geen tegemoetkoming inkomensschade uit niet aangevangen bedrijfsactiviteiten.


Peter Willems

  Maximale maatvoering windturbines komt in praktijk niet voor. Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

  Het college heeft in redelijkheid nadere bewijsstukken mogen verlangen waaruit de ongebruikelijke bedrijfsvoering blijkt.

  Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.

  Particulieren kunnen geen beroep doen op voorzorgs- en preventiebeginsel om toepassing van een nationale regeling uit te sluiten.

  Conserverend karakter van beheersverordening.

  Project heeft niet zodanig nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen dat Duitsland bij de m.e.r. moest worden betrokken. Voor gevolgen ammoniakdepositie in Duitsland mag aansluiting worden gezocht bij Duitse beoordelingsmethodiek.

  Voorzienbaarheid, vervaltermijn structuurplan niet relevant, potentiële bouw- en gebruiksmogelijkheden sportpark vergelijkbaar aan oprichting 105 woningen.

  Door het alleen langs elektronische weg bekendmaken van een besluit wordt het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aangetast.

  Externe veiligheid. Wijzigingsbevoegdheid. Onvoldoende onderzoek.

  Schoolgebouw. Toetsingssystematiek in VNG-brochure. Stemgeluid kinderen. Akoestisch onderzoek. Representatieve benutting van hetgeen het plan planologisch maximaal mogelijk maakt.

  Afstand tot agrarisch bedrijf. Gezondheid. GGD-advies.


Daniëlle Roelands-Fransen

  Representatieve invulling van de planologische mogelijkheden horeca. Geluid. Parkeren. Wijzigingsbevoegdheid.


Tycho Lam

  Eisers geen belanghebbenden nu geen milieugevolgen van enige betekenis worden ondervonden.

Toont 1 - 20 van 123 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.