Zoekresultaat: 21 artikelen

x
Jaar 2005 x

M.C. Ploem

A.C. Hendriks
Titel

Evaluatieonderzoek en het integratiebeleid

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 08 2005
Trefwoorden Tussenkomst, Gemeente, Centraal bureau voor de statistiek, Kwaliteit, Arbeidsmarkt, Convenant, Doelmatigheid, Europese commissie, Inburgering, Legaliteit
Auteurs Bijl, R.

Bijl, R.
Titel

De misdaadcijfers lopen terug! Politie, proficiat! Of, eh, ...?

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 04 2005
Trefwoorden In 2002 maakte het kabinet-Balkenende zijn veiligheidsplan bekend, waardoor in 2012 de criminaliteit en de overlast met 20 tot 25 procent moet zijn gereduceerd en de bevolking zich ook veiliger zou moeten voelen. Dit ambitieuze plan houdt in dat ruim
Auteurs Elffers, H., Bruinsma, G.

Elffers, H., Bruinsma, G.
Titel

Hier wonen en daar plegen? Sociale grenzen en locatiekeuze

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Delinquent, Strafbaar feit, Identificatie, Floor, Woonadres, Misdrijf, Risico, Concentratie, Medewerker, Politie
Auteurs Poot, C. de, Luykx, F., Elffers, H. e.a.

Poot, C. de

Luykx, F.

Elffers, H.

Dudink, C.
Titel

Als grenzen vervagen...: Het omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de praktijk van de scheidingsbemiddelaar

Tijdschrift Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Mediation, Mediator, Geweld, Kind, Aansprakelijkheid, Huiselijk geweld, Model, Ouders, Slachtoffer, Contract
Auteurs Stam, L.

Stam, L.
Titel

Maatschappelijke opvang van ex-gedetineerden

Tijdschrift PROCES, Aflevering 06 2005
Trefwoorden Gedetineerde, Gemeente, Ontslag, Huisvesting, Identiteitsbewijs, Reclassering, Woonruimte, Re-integratie, Aansprakelijkheid, Bijstand
Auteurs Bommel, A. van

Bommel, A. van
Titel

Naar een sluitende overdracht

Tijdschrift PROCES, Aflevering 06 2005
Trefwoorden Gemeente, Gedetineerde, Overdracht, Penitentiaire inrichting, Recidive, Medewerker, Reclassering, Convenant, Re-integratie, Stelselmatige delinquent
Auteurs Duijvenboden, K. van

Duijvenboden, K. van
Titel

Zacht als boter, hard als steen. Het juridisch gehalte van het recht op maatschappelijke opvang

Tijdschrift PROCES, Aflevering 06 2005
Trefwoorden Sociale grondrechten, Gedetineerde, Verdrag, Grondrecht, Klachtrecht, Europees hof voor de rechten van de mens, Internationaal verdrag, Herstel, Wetgeving, Klassieke grondrechten
Auteurs Boone, M.

Boone, M.
Titel

De modernisering van reclasseringstoezicht. Een nieuw systeem

Tijdschrift PROCES, Aflevering 05 2005
Trefwoorden Veiligheid is handel, en toezicht is <i>booming business</i>. In de afgelopen jaren heeft de zorg om onveiligheid en daarmee het streven naar veiligheid een hoge vlucht genomen, en één van de middelen waarmee die veiligheid gewaarborgd zou kunnen worden
Auteurs Poort, R. en Bosker, J.

Poort, R.

Bosker, J.
Titel

Commissies van toezicht politiecellen: op zoek naar grenzen

Tijdschrift PROCES, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Toezicht, Politie, Aanwijzing, Ontslag, Aanbeveling, Advocaat-generaal, Huisvesting, Klachtenbehandeling, Deskundigheid, Inlichting
Auteurs Dongen, E.P.M.E. van, Kobus, L.P.C. en Laarman, S.V.

Dongen, E.P.M.E. van

Kobus, L.P.C.

Laarman, S.V.
Titel

Vrijwilligerswerk in de context van het reclasseringswerk. Een poging tot herwaardering

Tijdschrift PROCES, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Reclassering, Gedetineerde, Stichting, Medewerker, Arrondissement, Delinquent, Huisvesting, Kind, Levering, Ministerie van justitie
Auteurs Krutzen, M. en Nicol, J.

Krutzen, M.

Nicol, J.
Artikel

Toezichthouders non-profitorganisaties

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 68 2005
Trefwoorden toezichthouder, bestuurder, stichting, toezicht, aansprakelijkheid, schorsing, ontslag, aanwijzing, advertentie, belanghebbende
Auteurs G. Groeneveld-Louwerse

G. Groeneveld-Louwerse
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 juni 2005, nr. 200410289/1, Buren/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Door zich op het standpunt te stellen dat de noodzaak van een agrarische bedrijfswoning moet zijn gebaseerd op bedrijfseconomische gronden, dan wel op gronden van sociale veiligheid, dan wel veiligheid van bedrijfsprocessen, heeft het college van
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 8 juni 2005, nr. 200405083/1, Leiden/stadsvernieuwingsplan ‘Aalmarkt e.o. 2003’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Verweerder heeft ten onrechte niet bezien in hoeverre de lightrail voorzover in het plan voorzien, ter plaatse inpasbaar is en welke de ruimtelijke consequenties zijn. Ook had verweerder het in het plan voorziene traject in relatie tot het gehele traject moeten bezien. Verder heeft verweerder ten onrechte gesteld dat de komst van de lightrailverbinding
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 mei 2005, nr. 200407744/1, Veghel/bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, aanvulling’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van een gebouw, niet zijnde een (sta)caravan, op gronden met de bestemming ‘Agrarische bedrijven’, de verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw of het inrichten van een deel van de bestaande
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 25 mei 2005, nr. 200407642/1, Cuijk/bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Met betrekking tot de vraag naar de noodzaak van de agrarische bedrijfswoning is van beslissend belang of de bedrijfsvoering ter plaatse zoveel tijd en aandacht van de aanvrager opeist dat op grond daarvan een redelijk belang om op het perceel te wonen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 27 april 2005, nr. 200406705/1, Oisterwijk/binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Bij de beoordeling van de noodzaak van de bedrijfswoning is ten onrechte uitgegaan van de bestaande omvang van het bedrijf.
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

Vissen in het enquêterecht

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 4 2005
Trefwoorden enquête, bewijslast, enquêterecht, bestuurder, aansprakelijkheid, commissaris, vennootschap, stichting, vereniging, gegevensdrager
Auteurs B. Winters en J. Vossenberg

B. Winters

J. Vossenberg
Artikel

Access_open Dat zogenaamde huis is in werkelijkheid meer een onzichtbare stad die het decor vormt voor onze beraadslagingen

Tijdschrift Netherlands Journal of Legal Philosophy, Aflevering 2 2005
Trefwoorden rechtsstaat, idee, model, verbouwing, overleden, aannemer, redenering, bestuurder, geweld, legaliteitbeginsel
Auteurs W. Witteveen

W. Witteveen
Toont 1 - 20 van 21 gevonden teksten
« 1
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.