Zoekresultaat: 19 artikelen

x
Jaar 2003 x
Artikel

Hersenschimmen?

Een beschouwing over de noodzaak van nieuwe wetgeving naar aanleiding van de tweede Wet Bopz-evaluatie interne rechtspositie van psychogeriatrische patiënten en verstandelijk gehandicapten

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 2 2003
Auteurs L.A.P. Arends en B.J.M. Frederiks

L.A.P. Arends

B.J.M. Frederiks
Titel

Het ambacht: Gemeentenamen en provincienamen in wetgeving

Tijdschrift RegelMaat, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Gemeente, Provincie, Naamgeving, Wetgeving, Algemene maatregel van bestuur, Website, Ministeriële regeling, Gemeenteraad, Provinciale staten, Provinciebestuur
Auteurs Borman, T.C.

Borman, T.C.
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 april 2003, nr. 200203621/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om planschadevergoeding, gemeente Enschede. Perceel dat voorheen een bedrijfsbestemming had, heeft onder het nieuwe regime een agrarische bestemming. Het ligt ingevolge de planologische kernbeslissing Structuurschema
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 mei 2003, nr. 200203756/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de weigering van een bouwvergunning, gemeente Eemnes. Bouwvergunning aangevraagd op basis van bestemmingsplan waarvan onderdelen van de planvoorschriften niet werden goedgekeurd. Het is niet geoorloofd om op grond van de beweegredenen
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 23 april 2003, nr. 2002048855/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied Drimmelen, partiële herziening Wildestraat 13 te Wagenberg' van de gemeente Drimmelen. Het bestemmingsplan voorziet in een kinderdagverblijf in het buitengebied. Deze functie is in strijd met het (nieuwe
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2003, nr. 200202390/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een actualisering van het Streekplan Utrecht, van de provincie Utrecht. Streekplanactualisering. Er is geen wettelijke bepaling die de Afdeling in eerste en enige aanleg als bevoegde rechter aanwijst om te beslissen op het beroep, zodat
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Circulaire Natte Grindwinningen niet van toepassing op ruiming van depot. Veranderingsvergunning krachtens de Wm voor inrichting bestemd voor de winning van grind. Appellanten hebben geluidshinder als bezwaar aangevoerd. De destijds verleende vergunning
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 februari 2003, nr. 200204366/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Krommenie-Zuid' van de gemeente Zaanstad. Door de gekozen systematiek van het bebouwingspercentage per bestemmingsvlak dat percelen van meerdere eigenaren omvat, kan een beperking van bouwmogelijkheden voor de
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van Voorzitter van de de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21 februari 2003, nr. 200205582/2

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de streekplanherziening 'Westerschelde Container Terminal' van de provincie Zeeland. De streekplanherziening voorziet in een concrete beleidsbeslissing (c.b.b.) om de aanleg van een containerterminal (de WCT) mogelijk te maken
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 december 2002, nr. 200101743/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het Provinciaal Omgevingsplan Groningen van de provincie Groningen. Uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 1 van de WRO blijkt dat de wetgever de bevoegdheid om te beslissen welke beleidsuitspraken als een concrete beleidsbeslissing
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 december 2002, nr. 20000586/01

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Koepelbesluit' van de gemeente Haarlemmermeer. Indien de gemeenteraad niet voldoet aan zijn verplichting om binnen een jaar na dagtekening van het aanwijzingsbesluit een bestemmingsplan vast te stellen of te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 12 februari 2003, nr. 200002925/2 (Noordoostpolder)

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Oprichtingsvergunning krachtens de Wm voor een windturbinepark. Appellanten stellen dat voorafgaand aan het bestreden besluit de streekplanuitwerking 'Streekplanuitwerking plaatsingsmogelijkheden voor windmolens' is ingetrokken. De (niet-verplichte) MER
Auteurs Redactie

Redactie
Artikel

De onderneming in de context van ruimtelijke ordening en milieu

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 55 2003
Trefwoorden bestemmingsplan, vergunning, burgemeester, wethouder, bouwvergunning, ruimtelijke ordening, gemeente, gemeenteraad, bouwwerk, bouw
Auteurs H.J. Breeman

H.J. Breeman
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 december 2002, nr. 200105817/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Mahler 4' van de gemeente Amsterdam. Het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt van circa 240 woningen, maakt deel uit van het project Zuidas, dat in deelgebieden is verdeeld. Voor
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 november 2002, nr. 200005394/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Triflor-Verlaat' van de gemeente Niedorp. Schuurkassen zijn gelet op effecten als massaliteit, bouwvolume en hoogte gelijkgesteld aan overige bedrijfsbebouwing. Impliciete of expliciete gelijkstelling met kassen is niet juist. Gelet
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2002, nr. 200106021/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake de vernietiging door de Kroon van het besluit tot verlening van een bouwvergunning (gemeente Valkenswaard). Een redelijke uitleg van de calamiteitenbepaling brengt met zich dat als peildatum voor de toepassing hiervan heeft te gelden de d
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 oktober 2002, nr. 200105987/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, eerste herziening 2000' van de gemeente Soest (vervangingsbesluit door de Minister van VROM). Het Structuurschema Groene Ruimte is een planologische kernbeslissing, waarvan de geldigheidsduur vijf
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2002, nr. 199902336/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Asten 1998' van de gemeente Asten. Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan een deel van de planvoorschriften inhoudende de doeleindenomschrijving en de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2002, nr. 200000169/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex' van de gemeente Houten. De beperking van de agrarische bedrijfsdoeleinden binnen
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.