Zoekresultaat: 9 artikelen

x
Jaar 2005 x
Artikel

De Reconstructiewet concentratiegebieden: stand van zaken

Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Provincie, Intensieve veehouderij, Provinciale staten, Bestemmingsplan, Gemeente, Landbouw, Ruimtelijke ordening, Bestuursorgaan, Openbaar lichaam, Gedeputeerde staten
Auteurs Vries, N.M. de

Vries, N.M. de
Titel

De beleidsanalytische toetsing door de Raad van State

Tijdschrift RegelMaat, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Regering, Wetgeving, Kwaliteit, Raad van state, Rechtsstaat, Centrale overheid, Openbaarmaking, Marktwerking, Voorstel van wet, Algemene maatregel van bestuur
Auteurs Tjeenk Willink, H.D.

Tjeenk Willink, H.D.
Titel

Commissies van toezicht politiecellen: op zoek naar grenzen

Tijdschrift PROCES, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Toezicht, Politie, Aanwijzing, Ontslag, Aanbeveling, Advocaat-generaal, Huisvesting, Klachtenbehandeling, Deskundigheid, Inlichting
Auteurs Dongen, E.P.M.E. van, Kobus, L.P.C. en Laarman, S.V.

Dongen, E.P.M.E. van

Kobus, L.P.C.

Laarman, S.V.
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 4 mei 2005, nr. 200407948/1, Berkelland (voorheen Ruurlo)/bestemmingsplan ‘Slootsdijk 2/Hillebrandsweg’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Gezien de bewoordingen van het ruimtevoor-ruimtebeleid in het streekplan is de bouw van een vervangende woning in de landelijke gebieden B en C uitsluitend mogelijk op het desbetreffende agrarisch bouwperceel. Het plan is hiermee niet in overeenstemming., die ruimte biedt voor afwijking zonder dat de in het streekplan vermelde afwijkingsprocedure wordt gevolgd, is in dit geval geen sprake.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 20 april 2005, nr. 200406300/1, Leiden/bestemmingsplan ‘Oostvlietpolder’

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2005
Trefwoorden Vernietiging van een concrete beleidsbeslissing in een streekplan heeft terugwerkende kracht. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een goede verkeersontsluiting van het bedrijventerrein is verzekerd.
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 16 maart 2005, nr. 200404056/1, Den Haag/vrijstelling en bouwvergunning

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Het feit dat ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar op grond van artikel 6a van de WRO een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage was gelegd, is niet voldoende om de in artikel 51, eerste lid, van de Woningwet neergelegde aanhoudingsplicht te doorbreken.
Auteurs Erkens, M.

Erkens, M.
Titel

Ruimtelijke Ordening: ABRvS 9 maart 2005, nr. 200406771/1, Aalburg/wijzigingsplan ‘Rivelstraat 2003’

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2005
Trefwoorden Bij de beoordeling van de vraag of voldoende is aangetoond dat geen voormalige agrarische bouwblokken beschikbaar zijn, is van belang de mate waarin en de wijze waarop appellanten onderzoek hebben verricht naar het bestaan van deze bouwblokken.
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprundentie

Het arrest Carrara: grensoverschrijdend?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1 2005
Trefwoorden vrij verkeer van goederen
Auteurs N. Saanen-Siebenga

N. Saanen-Siebenga
Titel

Ruimtelijke ordening: ABRvS 3 november 2004, nr. 200308644/1, Gelderland/‘Streekplan Gelderland 1996, partiële herziening inzake omlegging N831 Hedel (oostelijk deel)’.

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2005
Trefwoorden Verweerders hebben de plaats en de functie van een concrete beleidsbeslissing in het stelsel van de WRO miskend. Ook hebben verweerders miskend dat de luchtkwaliteitsnormen van het Besluit luchtkwaliteit zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van d, met uitzondering van de werkplek. Verder hadden verweerders niet mogen volstaan met de enkele vaststelling dat de te verwachten overschrijdingen
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.