Zoekresultaat: 5 artikelen

x
Jaar 2016 x
Artikel

Autonomy of law in Indonesia

Tijdschrift Recht der Werkelijkheid, Aflevering 3 2016
Trefwoorden Rule of law, Indonesia, Socio-legal studies, Legal scholarhip, Judiciary
Auteurs Professor Adriaan Bedner
SamenvattingAuteursinformatie

  This article seeks to answer how useful the theoretical approaches developed in Europe and the United States are for explaining or understanding the autonomy of law in Indonesia – a nation that is on the verge of becoming a lower-middle-income country and whose legal system presents many of the features found in other developing countries’ legal systems. The article first sketches three lines of theoretical thought that have dominated the inquiry into autonomy of law in (Western) sociology and then assesses to what extent they are represented in the socio-legal studies of Indonesian law. The conclusion is that although socio-legal scholars studying developing countries need supplementary concepts and theories, they can use the Western ones as their point of departure in understanding the functioning of law in a setting that is very different from the one in which these theories were developed.


Professor Adriaan Bedner
Adriaan Bedner is professor of law and society in Indonesia at the Van Vollenhoven Institute (Leiden Law School). He has worked on many different subjects within this field, including family law, administrative courts, and environmental law. His present focus is on the Indonesian Ombudsman and on legal education.
Article

Access_open A Law and Economics Approach to Norms in Transnational Commercial Transactions: Incorporation and Internalisation

Tijdschrift Erasmus Law Review, Aflevering 1 2016
Trefwoorden Incorporation and internalisation, transnational commercial transactions, transnational commercial norms
Auteurs Bo Yuan
SamenvattingAuteursinformatie

  In today’s global economy, a noticeable trend is that the traditional state-law-centred legal framework is increasingly challenged by self-regulatory private orders. Commercial norms, commercial arbitration and social sanctions at the international level have become important alternatives to national laws, national courts and legal sanctions at the national level. Consisting of transnational commercial norms, both codified and uncodified, and legal norms, both national and international, a plural regime for the governance of transnational commercial transactions has emerged and developed in the past few decades. This article explores the interaction between various kinds of norms in this regime, identifies the effects of this interaction on the governance of transnational commercial transactions and shows the challenges to this interaction at the current stage. The central argument of this article is that the interaction between social and legal norms, namely incorporation and internalisation, and the three effects derived from incorporation and internalisation, namely systematisation, harmonisation and compliance enhancement, are evident at both the national and international levels. In particular, the emergence of codified transnational commercial norms that are positioned in the middle of the continuum between national legal norms and uncodified transnational commercial norms has brought changes to the interaction within the international dimension. Although the development of codified transnational commercial norms faces several challenges at the moment, it can be expected that these norms will play an increasingly important role in the future governance of transnational commercial transactions.


Bo Yuan
Bo Yuan is a Ph.D. candidate at the Erasmus University Rotterdam, Department of Law and Economics.
Artikel

Waarom er fiscaal nog iets zou moeten worden geregeld

‘Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU’

Tijdschrift Tijdschrift Erfrecht, Aflevering 4 2016
Trefwoorden Grensoverschrijdende nalatenschappen / Successions in Europe, Inheritance crossborder tax obstacles, Habitual residence, Aanknopingspunten voor heffing, Situsland
Auteurs Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur gaat in op het rapport van de EU Expert Group: ‘Ways to tackle inheritance crossborder tax obstacles facing individual within the EU.’ Zij is van mening dat om de vraag te kunnen beantwoorden of de in het rapport gegeven weg naar een oplossing de juiste is, nog het nodige moet worden onderzocht. Gebruikmaking van het netwerk van de CNUe kan daarbij nuttig zijn.


Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven
Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven is docent belastingrecht aan de Universiteit Maastricht en tevens werkzaam bij Athena Advies en Praktijk te Maastricht.
Artikel

Advocatuur in strafrecht en herstelrecht

Een verkenning van de verschillen

Tijdschrift Tijdschrift voor Herstelrecht, Aflevering 2 2016
Trefwoorden raadsman, herstelprocesrecht, Strafprocesrecht, advocaten, mediation
Auteurs John Blad
SamenvattingAuteursinformatie

  The author first describes the deontological axioma for the role of the defense counsel in the domain of criminal procedure. Since here the most serious charges are brought against a suspect, who may have all his life-perspectives to lose by severe punishments, the duty of the legal counsel is to be as one-sided in the defense of his clients views and interests as possible and as allowed by professional ethics. He is the guardian of the legitimate interests of the suspect in the context of a legal battle in or out of court about the legal truth of what is said to have happened. In view of the ideals of restorative justice (illustrated by references to Nils Christies Conflicts as property) a new set of rules and customs should be developed that can function as a framework of ‘restorative procedural law’. In the context of restorative justice legal counsel of both the suspect and the victim should be expected and able to function much more as ‘restorative coaches’, seeking co-operation and deliberation between all stakeholders. But, should clients – suspects and victims alike – decide against such an approach and want ‘their day in court’ this should also be possible and be realised. The independent courts should always remain the ultimate refuge for those seeking justice.


John Blad
John Blad is redacteur van dit tijdschrift, auteur en consulent op het gebied van herstelrecht. Naast andere publicaties schreef hij samen met David Cornwell en Martin Wright Civilising Criminal Justice, Waterside Press (2013). In 2015 viel hem de Herman Bianchi herstelrecht-prijs ten deel.
Artikel

Unitrading Revisited. Oncontroleerbaar bewijs tussen eerlijk proces en doeltreffendheid

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 3 2016
Trefwoorden doeltreffende rechtsbescherming, doeltreffendheid, procedurele autonomie, eerlijk proces, oncontroleerbaar bewijs
Auteurs Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven
SamenvattingAuteursinformatie

  Eind 2015 wees de Hoge Raad arrest in de zaak Unitrading. In lijn met de uitspraak van het Hof van Justitie in die zaak beoordeelt de Hoge Raad de toelaatbaarheid als bewijs van de voor partijen en rechter oncontroleerbare onderzoeksresultaten van een Amerikaans laboratorium niet in het licht van artikel 47 Handvest, maar op basis van het nationale bewijsrecht en het Unierechtelijke beginsel van doeltreffendheid. Deze beoordeling leidt tot vernietiging van de bestreden uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, omdat het gerechtshof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het de bevindingen van het Amerikaans laboratorium betrouwbaar heeft geacht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitspraak van het Hof van Justitie in Unitrading en het arrest van de Hoge Raad, en wordt de problematiek van toelaatbaarheid van oncontroleerbaar bewijs in een breder kader geplaatst. Is dat een kwestie van doeltreffendheid van het Unierecht of toch van een eerlijk proces?
  HR 4 december 2015, 12/02876, AB 2016/112, m.nt. Y.E. Schuurmans, ECLI:NL:HR:2015:3467 (Unitrading Ltd./Staatssecretaris van Financiën).


Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven
Prof. mr. R.J.G.M. (Rob) Widdershoven is als hoogleraar Europees bestuursrecht verbonden aan het Centrum voor Regulering en Rechtshandhaving van EU-recht van de Universiteit Utrecht.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.