Zoekresultaat: 7 artikelen

x
Jaar 2003 x
Jurisprudentie

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 juli 2003, nr. 200301797/2

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een verzoek om schorsing van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' van de gemeente Alkemade
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juni 2003, nr. 200205491/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 04 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een zelfstandig schadebesluit, gemeente Bunschoten. Bij schade die het gevolg is van een ten onrechte verleende bouwvergunning, is de kans op realisering van de door het bestemmingsplan geboden bouwmogelijkheden mede van belang om te
Auteurs Redactie

Redactie
Jurisprudentie

ABRS 9 april 2003, nr. 200202764/1 (Staatssecretaris LNV)

Tijdschrift StAB, Aflevering 03 2003
Trefwoorden Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het uitbreiden van een kassencomplex in de nabijheid van een (staats)natuurmonument
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 februari 2003, nr. 200204123/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 02 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake een vrijstelling ex artikel 19 WRO, gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Door het verlenen van de vrijstelling voor de gewijzigde situering van het bouwblok die de beoogde uitbreiding mogelijk maakt, zijn
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 november 2002, nr. 200101836/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommunicatie' van de gemeente Haarlemmermeer. In het plan gelden per zone verschillende bouw- en vrijstellingsmogelijkheden voor antenne-installaties
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Ruimtelijke ordening: Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juni 2002, nr. 199902336/1

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Uitspraak inzake het bestemmingsplan 'Buitengebied gemeente Asten 1998' van de gemeente Asten. Gedeputeerde staten hebben goedkeuring onthouden aan een deel van de planvoorschriften inhoudende de doeleindenomschrijving en de bouw- en
Auteurs Redactie

Redactie
Titel

Milieu Kort: Korte samenvatting van overige uitspraken

Tijdschrift StAB, Aflevering 01 2003
Trefwoorden Ontheffing van geluidsgrenswaarden voor incidentele bedrijfssituaties (12 keer per jaar) van een inrichting op een gezoneerd industrieterrein is aanvaardbaar. Veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een op een gezoneerd industrieterrein
Auteurs Redactie

Redactie
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.