Ap_2590-3489_2019_001_001_covr
Rss

Afwikkeling Personenschade

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Groot kruis

Auteurs Mr. F.Th. Peters LL.M.
Auteursinformatie

Mr. F.Th. Peters LL.M.
Francie Peters is hoofdredacteur van AP. Tevens is zij directeur van De Bureaus waarin verschillende letselschadespecialismen zijn gebundeld, directeur van Letsel Opleidingen en Voorzitter van Stichting Mijn Herstelportaal.
Artikel

(Non-)fictie(f)

Trefwoorden Schadebegroting, Hypothetische situatie, Personenschade
Auteurs Mr. H. de Hek
SamenvattingAuteursinformatie

    Een reflectie op de praktijk van de begroting van personenschade, met behulp van inzichten die zijn ontleend aan een roman en een filosofisch essay.


Mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van AP. Hij bedankt zijn collega’s Meryem Aksu en Marianne Willemse voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel, dat een bewerking is van een lezing op het Groninger letselschadecongres van 2 oktober 2023.
Artikel

GBL, schenk ook aandacht aan de veroorzaker!

Trefwoorden Medische aansprakelijkheid, Verkeersaansprakelijkheid, GBL, GOMA, Immateriële belangen, Veroorzaker van letsel
Auteurs Mr. dr. F.M. Ruitenbeek-Bart
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage analyseert welke aandacht in de GOMA en de GBL uitgaat naar de als veroorzaker van het letsel aangesproken persoon. De GOMA 2010 beschreef reeds de verantwoordelijkheden van de aangesproken zorgverlener; de GOMA 2022 neemt óók diens persoonlijke belangen in ogenschouw. Soortgelijke aandacht voor de veroorzaker ontbreekt in de GBL. De auteur bepleit dat het is tijd om daarin verandering te brengen.


Mr. dr. F.M. Ruitenbeek-Bart
Femke Ruitenbeek-Bart is universitair docent aan Erasmus School of Law, departement Law & Business. Deze bijdrage is gebaseerd op het empirisch-juridische onderzoek naar de persoonlijke ervaringen van letselveroorzakers waarop zij in mei 2023 promoveerde (F.M. Ruitenbeek-Bart, En de veroorzaker dan? Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk (Civilologie, deel 10), Den Haag: Boom juridisch 2023).
Artikel

Access_open De werkzaamheden van de (advocaat-)belangenbehartiger nader belicht

Wat de (advocaat-)belangenbehartiger zou kunnen doen

Trefwoorden Efficient schaderegelen, transparantie, waarheidsvinding, 21 Rv., Buitengerechtelijke kosten
Auteurs Mr. H. van Katwijk en Mr. P. Oskam
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreken de auteurs de rollen van de verschillende partijen bij de behandeling van personenschade en de mogelijkheden tot vereenvoudiging en versnelling van die behandeling.


Mr. H. van Katwijk
Mr. Henk van Katwijk is advocaat bij OAK Advocaten te Ermelo.

Mr. P. Oskam
Mr. Petra Oskam is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
Media

Het persoonlijke perspectief van letselveroorzakers

Boekbespreking En de veroorzaker dan?

Trefwoorden Ervaringen letselveroorzakers, Empirisch onderzoek, Immateriële dimensie letselschadezaken
Auteurs Mr. M. de Groot
Auteursinformatie

Mr. M. de Groot
Melissa de Groot is als promovenda verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is redactielid van dit tijdschrift.
Media

Met open ogen: film en recht

Scènes uit een huwelijk

Auteurs Mr. M. Zwagerman
Auteursinformatie

Mr. M. Zwagerman
Marco Zwagerman is advocaat bij VictimFirst Advocaten.
Actualia

Actualia

Trefwoorden Letselschade, Personenschade