25429248_covr Rss

Crimmigratie & Recht

Crimmigratie & Recht is een juridisch tijdschrift op het gebied van crimmigration. Crimmigration is een recente ontwikkeling in het recht waarbij vreemdelingenrecht en strafrecht afwisselend of naast elkaar worden gehanteerd om migratie te reguleren of de positie van migranten te beïnvloeden. De inhoud van het tijdschrift wordt gevormd door artikelen over de gevolgen van de kruisbestuiving tussen deze twee rechtsgebieden en door bijdragen over de rechtspraak, wetgeving en boekbesprekingen op dit terrein. Ook bijdragen uit de (rechts)sociologie, antropologie of psychologie kunnen een plaats vinden in dit tijdschrift. De primaire doelgroepen voor het tijdschrift worden gevormd door leden van de rechterlijke macht, advocatuur, wetenschap en professionals. Het tijdschrift is daarom ook uitermate geschikt als literatuur voor (postacademische) cursussen.

Redactiesecretariaat

Verzoeken, mededelingen en teksten voor bijdragen kunt u zenden naar redactiesecretaris mw. T.G. Geul via het e-mailadres info@mata-biak.nl. Ook de auteursinstructies zijn bij de redactiesecretaris verkrijgbaar.

Peerreview-procedure

Crimmigratie & Recht biedt de mogelijkheid om uw bijdrage peer reviewed te publiceren. Als u van de peerreview-procedure gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven bij de redactiesecretaris. Houdt u bij deze procedure wel rekening met langere doorlooptijden.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

dr. M.H. Kox MA, prof. dr. M.J. van Meeteren, mr. dr. L.A. van Noorloos, mr. dr. A. Pahladsingh, prof. mr. P.R. Rodrigues, prof. dr. R.H.J.M. Staring (hoofdredacteur), mr. M.F. Wijngaarden, en prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude (hoofdredacteur)