Jv_0167-5850_2023_049_002_totaal_original1024_1_large Rss

Justitiële verkenningen

Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (het WODC) en Boom juridisch. Het signaleert en beschrijft in een vroeg stadium ontwikkelingen op het zeer brede terrein waarop het Ministerie van Veiligheid en Justitie als wetgever respectievelijk beleidsmaker actief is. Justitiële verkenningen vormt dan ook de onmisbare schakel tussen beleidsmakers enerzijds en professionals die in hun dagelijkse praktijk met dat beleid te maken krijgen anderzijds.

Voor vragen aan de redactie kunt u contact opnemen met redactiesecretaris Astrid van der Schee via jv@boom.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

R. Bleumink MA, prof. mr. dr. M.M. Boone, dr. A.G. Donker, M. van der Meer Msc, dr. J. van Onna, dr. B. van der Vecht, dr. J.A. van Wilsem, dr. S. Zebregs