Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Boekbespreking

G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee (diss. Rotterdam), Deventer: Gouda Quint 1998, x + 433 p.

Auteurs
Toon PDF
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
W.T. Eijsbouts, "G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee (diss. Rotterdam), Deventer: Gouda Quint 1998, x + 433 p.", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2, (2002):

Dit artikel wordt geciteerd in


Print dit artikel
Button_em