Cover_large Rss

Vennootschap & Onderneming

Van 1991 tot 2015 behandelde Vennootschap & Onderneming (V&O) de actuele ontwikkelingen op het gebied van het vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht, alsmede het bank- en effectenrecht. Centraal stond de vertaling van jurisprudentie en wet- en regelgeving naar praktijksituaties. Met ingang van september 2015 is het tijdschrift Vennootschap & Onderneming (V&O) opgegaan in nieuwe tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO). U vindt hier het archief van V&O.

Redactie

Mr. W.D. de Boer, Mr. C.J.C de Brauw, Mr. M.A.J. Cremers, Mr. R.J. Dekkers, Mr. J. Fleming, Mr. J.J.M. Grapperhaus, Mr. H.T. ten Have, Mr. A.N. Krol, Drs. L. Meiboom (redactiesecretaris), Mr. M. Noome, Mr. F.G.K. Overkleeft, Mr. T.M. Stevens, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. drs. J.M. Tukker, en Mr. M.R.C. van Zoest