09259643_omslag120px Rss

Vennootschap & Onderneming

Met ingang van september 2015 is het tijdschrift Vennootschap & Onderneming (V&O) van naam veranderd. De nieuwe titel van het tijdschrift is Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO). De frequentie van de online te publiceren artikelen blijft maandelijks. Maar de bundeling en toezending in gedrukte vorm wordt eens per twee maanden.

Sinds 1991 behandelt Vennootschap & Onderneming (V&O) de actuele ontwikkelingen op het gebied van het vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht, alsmede het bank- en effectenrecht. De redactie selecteert de informatie en brengt de stroom terug tot overzichtelijke en heldere artikelen. Centraal staat de vertaling van jurisprudentie en wet- en regelgeving naar praktijksituaties.

Door de gekozen redactionele structuur is de noodzakelijke afstemming op de ondernemingsrechtpraktijk verzekerd. Vennootschap & Onderneming richt zich op de advocaat en legal counsel die in de dagelijkse praktijk op hoofdlijnen van de ontwikkelingen op de hoogte moeten blijven.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar Lies Meiboom, info@sweepingmaytree.com.

Redactie

Mr. W.D. de Boer, Mr. C.J.C de Brauw, Mr. M.A.J. Cremers, Mr. R.J. Dekkers, Mr. J. Fleming, Mr. J.J.M. Grapperhaus, Mr. H.T. ten Have, Mr. A.N. Krol, Drs. L. Meiboom (redactiesecretaris), Mr. M. Noome, Mr. F.G.K. Overkleeft, Mr. T.M. Stevens, Mr. Chr.M. Stokkermans, Mr. drs. J.M. Tukker, en Mr. M.R.C. van Zoest