13882066_covr Rss

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

Door onder meer een steeds verder terugtredende overheid, de verschraling van het socialezekerheidsstelsel en toegenomen claimbewustheid bij de burgers is het letselschaderecht (of personenschaderecht) in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) volgt de ontwikkelingen op het gebied van de personenschaderegeling op de voet.

Het tijdschrift is multidisciplinair van opzet en biedt niet alleen ruimte voor de juridische invalshoek, maar ook voor andere bij de schaderegeling betrokken disciplines, zoals arbeidsdeskundigen, schaderegelaars, verzekeringsdeskundigen en artsen.

Voor vragen aan de redactie kunt u mailen naar Kirsten de Pré, info@deprefix.nl. Ook de auteursinstructies zijn op te vragen bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Proefnummer

Redactie

Prof. mr. A.J. Akkermans, Mw. mr. J.W. Bockwinkel, Mr. Chr.H. van Dijk (voorzitter), Prof. mr. dr. A. Kolder, Mw. K. de Pré (redactiesecretaris), Mw. mr. dr. R. Rijnhout, Mw. mr. F.M. Ruitenbeek-Bart, Mw. mr. A.J.J.G. Schijns, Mw. mr. H.M. Storm, Mr. A.J. Van, en Mr. dr. A. Wilken