01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Zelfbeschikking bij euthanasie: laten we koesteren wat we hebben…

Trefwoorden Gezondheidsrecht
Auteurs Mr. dr. E. Pans
Auteursinformatie

Mr. dr. E. Pans
Esther Pans is General Counsel Expertisecentrum Euthanasie.
Artikel

Access_open Openheid over calamiteiten

Recente ontwikkelingen

Trefwoorden kwaliteitsbeleid, patiëntenrechten, incidenten, toezicht, meldplicht
Auteurs Prof. mr. J. Legemaate
SamenvattingAuteursinformatie

    Veel zorginstellingen verstrekken al jarenlang calamiteitenrapporten aan de patiënt of diens naasten. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen met betrekking tot openheid over calamiteiten en wordt kritisch gereageerd op een uitspraak die de Hoge Raad daarover in februari 2023 deed.


Prof. mr. J. Legemaate
Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht AUMC/UvA.
Artikel

Het medisch klacht- en beroepsrecht bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uitgelegd

Een juridische duiding en analyse van de rechtspraak

Trefwoorden medisch klachtrecht, medisch beroepsrecht, RSJ, formeel en materieel detentierecht, tuchtrecht
Auteurs Mr. A. de Groot
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende fasen in de procedure over medische klachten van gedetineerden op grond van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Er wordt ingegaan op de procesrechtelijke beoordeling door de beroepscommissie van de RSJ en hoe en op basis waarvan de beroepscommissie de zaak inhoudelijk beoordeeld. De in de praktijk spelende vragen over de verantwoordelijkheid van de medische dienst (en waar deze ophoudt) zal aan hand van recente jurisprudentie worden geanalyseerd. Afsluitend zal aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en de Pbw.


Mr. A. de Groot
Arjan de Groot is jurist bij de afdeling Rechtspraak van de RSJ.
Forum

De (on)wettigheid van een WIA-beoordeling zonder geneeskundig onderzoek

Trefwoorden UWV, wachtlijst, sociaal-medische beoordeling, discriminatie
Auteurs Dr. P.C. Rijk
SamenvattingAuteursinformatie

    Om oplopende wachttijden voor een WIA-beoordeling het hoofd te bieden heeft de minister voor 60-plussers een vereenvoudigde beoordeling zonder geneeskundig onderzoek ingesteld. Een dergelijke beoordeling is in strijd met artikel 6 lid 1 WIA en mogelijk ook met het verbod op discriminatie. Bovendien is invoering van de regel niet noodzakelijk om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Geconcludeerd moet worden dat de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers een niet gerechtvaardigde, onwettige maatregel is.


Dr. P.C. Rijk
Paul Rijk is orthopedisch chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden, econoom en masterstudent Recht van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak rechten van de mens

Trefwoorden EVRM, EHRM, rechten van de mens, schending, schadevergoeding
Auteurs Prof. mr. A.C. Hendriks
SamenvattingAuteursinformatie

    Het EHRM heeft in de periode van september 2021 tot september 2023 een groot aantal uitspraken gedaan dat rechtstreeks raakt aan het gezondheidsrecht. Onderwerpen die in de afgelopen kroniekperiode nieuw zijn betreffen onder meer de erkenning van het straffeloos mogen uitvoeren van euthanasie, de grenzen van hulp bij zelfdoding, de verplichting om een zorgverzekering aan te schaffen en het reguleren van medicinale cannabis. Maar er zijn ook veel uitspraken die voortborduren op eerdere rechtspraak.


Prof. mr. A.C. Hendriks
Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden.

Mr. M.M. Spaander MSc
Merel Spaander is promovenda gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht & Humaniora, Amsterdam UMC en universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.