Om_henr_2023_07_1_voorkant_pagina_1_large Rss

Handicap & Recht

Handicap & Recht is een tijdschrift dat ontwikkelingen in internationale verdragen, Europese regelgeving, nationale wetgeving en rechtspraak volgt op het gebied van handicap en recht. Aanleiding vormt de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Handicap & Recht richt zich op mensen die werkzaam zijn in de rechtspraktijk, in beleidsfuncties bij overheden en maatschappelijke organisaties en in de wetenschap.

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris Dick Houtzager via handicap_recht@mail.com.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Mr. Dick Houtzager (hoofdredacteur), Mr. drs. Erwin Dijkstra, Jiska Ogier LL.B., Mr. Anne-Rose Stolk, Mr. Lina Veenman, en Mr. dr. Matthijs Vermaat