Mvo_omslag Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Een nieuw ondernemingsrechtelijk geluid

September 2015 presenteerde de redactie met trots en gespannen verwachting het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO), een nieuw juridisch tijdschrift waarin Boek 2 BW centraal staat. In korte tijd is MvO uitgegroeid tot een serieus te nemen (en genomen) tijdschrift dat zowel een platform biedt voor jong ondernemingsrechtelijk talent als ruimte geeft aan meer senior stemmen. MvO richt zich op het brede ondernemingsrecht. Vertrekpunt is Boek 2 BW, maar er is ook oog voor verwante onderwerpen zoals het ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving en regulering van accountancy. De kern blijft echter Boek 2 BW. Daarbij staat jurisprudentie centraal. Maandelijks worden er drie tot vier artikelen en annotaties uitgebracht, soms aangevuld met een prikkelende column. Zo geeft MvO de lezer inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends in het ondernemingsrecht.

De frequentie van de online te publiceren artikelen is maandelijks. De artikelen worden verwerkt tot dubbelnummers die eens per twee maanden in gedrukte vorm verschijnen.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar mevrouw E.J. Meiboom, info@sweepingmaytree.com.

De bijbehorende website is te vinden op: http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/mvo

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

mr. J.H.L. Beckers, mr. drs. J. van Bekkum, mr. V.Y.E. Caria, mr. E.A. van Dooren, mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom, mr. drs. B.M. Katan, mr. B. Kemp, mr. B.I. Kraaipoel, mr. J. van der Kraan, mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur), mr. M. Mussche, mr. M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, mr. J. Nijland, mr. F.G.K. Overkleeft, mr. T. Salemink, mr. drs. B. van Schilfgaarde, en mr. E.H. de Wit