Mvo_omslag Rss

Maandblad voor Ondernemingsrecht

Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) richt zich op het brede ondernemingsrecht en biedt met name ook een platform voor jong ondernemingsrechtelijk talent. Vertrekpunt is Boek 2 BW, maar er is ook oog voor verwante onderwerpen zoals het ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving en regulering van accountancy. De kern blijft echter Boek 2 BW. Daarbij staat jurisprudentie centraal. Maandelijks wordt er één wetenschappelijk, uitgebreid artikel opgenomen, met daarnaast twee tot drie kortere bijdragen die één of meer uitspraken behandelen. Zo geeft MvO de lezer inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends in het ondernemingsrecht.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris Lies Meiboom, via info@sweepingmaytree.com. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Reviewprocedure

Redactie

mr. J. Barneveld, mr. drs. A.A. Bootsma, mr. E.J. Breukink, mr. A.G. Colenbrander, mr. E.A. van Dooren, mr. dr. E.V.A. Eijkelenboom, mr. dr. S.B. Garcia Nelen, mr. P.L. Hezer, mr. T.A. Keijzer, prof. mr. B. Kemp, mr. B.I. Kraaipoel, mr. J. van der Kraan, prof. mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur), mr. M. Mussche, mr. M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, mr. J. Nijland, mr. dr. J.M.W. Pool, mr. K.H.M. de Roo, mr. drs. B. van Schilfgaarde, mr. O.J.W. Schotel en mr. K.A.M. van Vught