01650076_covr
Rss

PROCES

Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 05, 2005
Titel

Sporthallen, tralies of toch 'ongehinderd' de ME bekogelen? Bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeneming met (mede) een ordehandhavend doel

Trefwoorden In de praktijk blijken ordehandhavers de behoefte te hebben om bij grote ordeverstoringen of vrees daarvoor de vrijheid van personen te benemen. Deze behoefte vloeit voort uit de wens om ordeverstoringen tegen te gaan of te beperken. Ondanks de invoering
Auteurs Dartel, R. van

Dartel, R. van
Titel

De modernisering van reclasseringstoezicht. Een nieuw systeem

Trefwoorden Veiligheid is handel, en toezicht is <i>booming business</i>. In de afgelopen jaren heeft de zorg om onveiligheid en daarmee het streven naar veiligheid een hoge vlucht genomen, en één van de middelen waarmee die veiligheid gewaarborgd zou kunnen worden
Auteurs Poort, R. en Bosker, J.

Poort, R.

Bosker, J.
Praktijk

Een pleidooi voor efficënte planning van strafzittingen

Trefwoorden In deze rubriek doen rechters, advocaten, officieren van justitie, reclasseringswerkers en andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de strafrechtspraktijk, beurtelings verslag van hun ervaringen. Deze keer is dat mr. H.J.Th. Biemond, officier van
Auteurs Biemond, H.J.

Biemond, H.J.
Titel

Jack & Zena, Mohammed & Tahira op de vlucht voor eerwraak

Trefwoorden In dit artikel wil ik aandacht schenken aan twee boeken over Pakistaanse geliefden die op de vlucht zijn voor eerwraak. De familie van het meisje accepteert niet dat zij met de jongen een relatie heeft. Het ene stel, Jack & Zena, woont in Engeland, het
Auteurs Eck, C. van

Eck, C. van
Titel

The International Conference on Honour Based Violence

Trefwoorden Op 21 en 22 maart 2005 vond in het Victoria Park Plaza Hotel in Londen The International Conference on Honour Based Violence plaats. De conferentie was bedoeld voor politiefunctionarissen, hulpverleners en (in mindere mate) academici. Tijdens de
Auteurs Siesling, M.

Siesling, M.
Titel

Het herstelgesprek: theoretische mogelijkheden, praktische beperkingen

Trefwoorden 'Herstel' vormt de verbindende noemer van zeer uiteenlopende initiatieven in het strafrecht. 'Herstel' staat voor het streven de gevolgen van een delict voor de direct betrokkenen veel meer aandacht te geven dan in onze strafrechtelijke benadering
Auteurs Weijers, I.

Weijers, I.
Titel

'Jeugdigen in politiecellen'. Een reactie

Trefwoorden In <i>PS van een redacteur</i> van PROCES nummer 3 van dit jaar, spreekt Uit Beijerse haar verontwaardiging uit over wat zij beschrijft als het <i>wettelijk legitimeren van een misstand</i>. Uit Beijerse doelt hier op de op 8 maart 2002 in werking
Auteurs Volf, M.

Volf, M.
Titel

'Jeugdigen in politiecellen'. Naschrift

Trefwoorden Volf stelt in haar reactie op mijn 'PS van een redacteur' het met mij eens te zijn dat de wettelijke regeling van verlengd verblijf in politiecellen voor jeugdigen tot zeer onwenselijke situaties kan leiden. Ze stelt dat de regeling van de verblijfplaats
Auteurs Beijerse, J. uit

Beijerse, J. uit
Titel

PS van een redacteur: Misdaad en media

Trefwoorden Vroeger werd gezegd dat wie zich zorgen maakt over onveiligheid een andere krant moet lezen. Inmiddels besteden ook de kwaliteitskranten en andere serieuze media veel aandacht aan misdaadproblematiek. Dit wordt gerechtvaardigd door de stijging van de
Auteurs Huisman, W.

Huisman, W.