18797784_covr Rss

Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

Het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (TvRRB) is een onafhankelijk tijdschrift dat zich kenmerkt door een multidisciplinaire benadering van juridische en beleidsmatige onderwerpen met betrekking tot het fenomeen religie in het Nederlandse taalgebied. Het tijdschrift streeft hoogwaardige kwaliteit na, gericht op discussie- en opinievorming bij breed georiënteerde belangstellenden, waarbij ruimte wordt geboden aan uiteenlopende visies.

De auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris Nettie Dekker via TvRRB@boom.nl.

Extra materiaal

Auteursrichtlijnen

Redactie

Prof. dr. mr. M.S. Berger (hoofdredacteur), Prof. dr. S.C. van Bijsterveld, Nettie Dekker (redactiesecretaris), Dr. M.J.M. Maussen, Mr. dr. B.M. van Schaik, en Prof. dr. K. Schelkens