Te_1874-1681_2023_024_003_covr Rss

Tijdschrift Erfrecht

Tijdschrift Erfrecht (TE) signaleert en volgt het nieuwe erfrecht aan de hand van vaste korte rubrieken. Er is aandacht voor wetenschappelijke achtergronden, de praktijk, jurisprudentie en het wetgevingsproces. Ook ontwikkelingen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht worden besproken. Centraal staat de betekenis van het erfrecht voor de dagelijkse notariële praktijk.

Kopij kan worden gezonden aan de redactiesecretaris, via tijdschrifterfrecht@boomjuridisch.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

mr. dr. G.G.B. Boelens, prof. mr. W. Breemhaar, mr. dr. R.E. Brinkman, mw. mr. L.A.G.M. van der Geld, mw. mr. E.G.A. Janssen (redactiesecretaris), mr. dr. J.H.M. ter Haar, mr. J.G. Knot, prof. mr. W.D. Kolkman, mr. J.L.D.J. Maasland, mw. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, prof. dr. B.M.E.M. Schols, mr. M.C.A. Scholten mr. dr. K.M.L.L. van de Ven