To_1568-5012_2023_023_001_totaal_original1024_1_large Rss

Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO) biedt een gedegen behandeling van de omgevingsrechtelijke onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op de raakvlakken tussen de verschillende deelterreinen. Onderwerpen als milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, infrastructuur en natuur worden integraal behandeld. TO richt zich primair op beleidsmedewerkers bij de provincies en gemeenten (milieu-, water- en ruimtelijke-ordeningsafdelingen en diensten), de rijksdiensten en de waterschappen. Daarnaast behoren ook de medewerkers van (juridische) adviesbureaus en de desbetreffende sectoren, advocatenkantoren, ingenieursbureaus en wetenschappers tot de doelgroep.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Proefnummer

Redactie

Mevr. mr. M.N. Boeve, Mr. H.A.J. Gierveld (voorzitter), Prof. mr. K.J. de Graaf, Mr. dr. F.A.G. Groothuijse, Mevr. mr. V.M.Y. van 't Lam, Mr. dr. C.N. van der Sluis, Mr. T. Smolders (redactiesecretaris), Prof. mr. G.A. van der Veen, en Mr. dr. H.J. de Vries