9789462907102_covr
Rss

Preadviezen Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2009
Artikel

Access_open Algemene aspecten van financieel toezicht in Nederland

Auteurs Arjan Scheltema en Michiel Scheltema

Arjan Scheltema

Michiel Scheltema
Artikel

Access_open Toezicht op de Belgische energiemarkten

Auteurs Kurt Deketelaere, Bram Delvaux en Stefan Tormans
Auteursinformatie

Kurt Deketelaere
Secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven en University of Dundee.

Bram Delvaux
Doctoraatsassistent aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht (IMER) van de rechtsfaculteit, Collegium Falconis van de K.U.Leuven en het Departement Elektrotechniek − ESAT − ELECTA, Faculteit Ingenieurswetenschappen, K.U. Leuven.

Stefan Tormans
Advocaat (balie Hasselt) en Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker IMER, K.U.Leuven.

Frederik Krips
Frederik Krips is raadadviseur bij de Directie Wetgeving, sector strafrecht en sanctierecht, van het ministerie van Justitie.

Alain Winants
Alain Winants is advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel en sedert oktober 2006 aangewezen in de hoedanigheid van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. Ook is hij praktijklector strafrecht en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit te Brussel.
Artikel

Access_open Handhaving door Nederlands privaatrecht

Auteurs Jeroen Kortmann en Carla Sieburgh

Jeroen Kortmann

Carla Sieburgh
Artikel

Access_open Privaatrecht en rechtshandhaving

Auteurs Caroline Cauffman en Britt Weyts
Auteursinformatie

Caroline Cauffman
Caroline Cauffman is docent aan de Universiteit Antwerpen, Universitair docent aan de Universiteit en Advocaat.

Britt Weyts
Britt Weyts is docent aan de Universiteit Antwerpen en Advocaat.