Caribisch Juristenblad

Article

Drie thema’s in de bestuursrechtelijke rechts­bescherming onder de Lar

Trefwoorden bestuursrecht, LAR
Auteurs Mr. dr. J.Th. Drop
DOI
Auteursinformatie

Mr. dr. J.Th. Drop
Mr. dr. J.Th. Drop is staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof. Dit artikel is geheel op eigen titel geschreven.
  • Samenvatting

      De rechtspraak van het Lar-Hof in de eerste jaren van toepassing van de Lar bracht ook een aantal knelpunten aan het licht. Zo was de in de Lar NA opgenomen eis dat het bezwaar of beroep tegen het niet tijdig nemen van een beschikking binnen zes weken na het verlopen van de beslistermijn moest worden ingediend lastig te hanteren, had een eenmaal ingesteld beroep niet van rechtswege ook betrekking op nadere besluitvorming en miste de Lar-rechter de bevoegdheid een beschikking ondanks vastgestelde gebreken in stand te laten.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.