Contr_1566-0893_2023_025_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Contracteren

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Redactioneel

Ad Rem

Access_open Kunnen bijzondere bancaire zorgplichten worden weggecontracteerd?

Trefwoorden bijzondere zorgplicht, bancaire zorgplicht, algemene voorwaarden, oneerlijke handelspraktijk, oneerlijk beding
Auteurs Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem en Mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage geven de auteurs hun visie op de houdbaarheid van de contractuele invulling van de (bancaire) zorgplicht in contractuele verhoudingen. Meer in het bijzonder geven zij kort gezegd een antwoord op de vraag of de gevolgen van een schending van de ‘bijzondere bancaire zorgplicht’ door een bank, door middel van een exoneratie, kan worden gereguleerd of zelfs geneutraliseerd? Dit antwoord luidt dat de auteurs de kans substantieel achten dat een dergelijke exoneratie door de bank niet jegens een consument zal kunnen worden ingeroepen in het geval van een schending door de bank van een bijzondere bancaire zorgplicht. Het is volgens de auteurs raadzaam voor banken om te overwegen om dat in hun exoneratieclausules te expliciteren om daarmee te voorkomen dat de exoneraties ook zullen sneuvelen wanneer er niet sprake is van een schending van een bancaire zorgplicht, maar de rechter tot het oordeel zou kunnen komen dat vanwege de latent (te) ruime strekking van de exoneratie deze om die reden vernietigbaar is.


Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
Prof. mr. T.H.M. van Wechem is hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en zelfstandig juridisch adviseur

Mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
Mr. dr. D.P.C.M. Hellegers is universitair docent Privaatrecht aan de Open Universiteit, onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies van de UvA en bindend adviseur bij de Geschillencommissie Kifid en bij De Geschillencommissie (waaronder als voorzitter van de Geschillencommissie Energie).
Artikel

Het ontbinden van een meerpartijenovereenkomst

Trefwoorden ontbinden, meerpartijenovereenkomst, artikel 6:279 BW
Auteurs mr. A.J. Rijsterborgh
SamenvattingAuteursinformatie

    Rechtspraak en literatuur over de ontbinding van overeenkomsten tussen meer dan twee contractspartijen zijn zeldzaam. Dat is opmerkelijk, omdat in de praktijk toch veel meerpartijenovereenkomsten worden gesloten en de wetgever hiervoor met artikel 6:279 lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zelfs een bijzonder ontbindingsregime heeft opgetuigd. Vermoedelijk maakt onbekend onbemind, want anders is moeilijk verklaarbaar dat bijvoorbeeld in een land als België meer rechtspraak en literatuur over dit onderwerp bestaat. Een andere mogelijke verklaring is dat artikel 6:279 BW door sommigen simpelweg als ‘ondoorgrondelijk’ wordt beschouwd.
    In dit artikel wordt daarom stilgestaan bij de ontbinding van meerpartijenovereenkomsten.


mr. A.J. Rijsterborgh
Mr. A.J. Rijsterborgh is advocaat bij Ysquare B.V.
Artikel

Waarschuwen voor het niet-verlengen van een duurovereenkomst – wat staat er op het spel?

Een verkenning van de waarschuwingsplicht bij het niet-verlengen van duurovereenkomsten

Trefwoorden duurovereenkomsten, non-renewal, verlengen, gerechtvaardigd vertrouwen, redelijkheid & billijkheid
Auteurs Mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt ingegaan op de waarschuwingsplicht die kan bestaan indien een duurovereenkomst niet verlengd gaat worden. De grondslag van deze waarschuwingsplicht wordt samen met de consequenties van het schenden daarvan onderzocht. Ook wordt bekeken hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat een waarschuwingsplicht ontstaat of wordt geschonden.


Mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken
Mr. I.I. van Tuyll van Serooskerken is advocaat in Amsterdam.
Actualia contractspraktijk

Uitsluitende of uitgesloten uitleg?

Trefwoorden uitleg, Haviltex, overeenkomst, wilsvertrouwensleer
Auteurs Prof. mr. H.N. Schelhaas en Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 25 augustus 2023 wees de Hoge Raad een arrest, waarin de beslissing van het hof dat de uitleg volgens de Haviltex-maatstaf was uitgesloten, in stand blijft. Dit arrest heeft de nodige pennen in beweging gekregen. In hun artikel gaan auteurs nader in op het leerstuk van de uitleg van overeenkomsten en op de mogelijkheden en wenselijkheid om de uitleg van overeenkomsten te sturen.


Prof. mr. H.N. Schelhaas
Prof. mr. H.N. Schelhaas is hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam fL advocaten en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.