Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Interne kosten in het volle licht

Hoe ervoor te zorgen dat ook interne kosten voor vergoeding in aanmerking komen

Trefwoorden schade, aansprakelijkheid, personeelskosten, administratieve kosten, bedrijfskosten
Auteurs Mr. M. van Rest en Mr. M. de Wit
SamenvattingAuteursinformatie

    De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat ook interne kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Nu interne kosten vaak door advocaten en bedrijfsjuristen worden vergeten, gaan wij in dit artikel nader in op de vraag om welke interne kosten het gaat en geven wij verschillende aanbevelingen voor de praktijk.


Mr. M. van Rest
Mr. M. van Rest is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

Mr. M. de Wit
Mr. M. de Wit is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.
Artikel

Verjaring van claims op de bank: de actuele stand van zaken

Trefwoorden inzichtsvereiste, rechtsdwaling, art. 3:310 BW, financiële dienstverlener, zorgplicht
Auteurs Mr. E.A.L. van Emden en Mr. A.N.L. de Hoogh
SamenvattingAuteursinformatie

    De korte verjaringstermijn uit art. 3:310 BW start met (subjectieve) kennisname door de benadeelde van de schade en de persoon van de dader. De Hoge Raad wees recentelijk twee arresten over deze bepaling; daaruit lijkt te volgen dat er nog een extra vereiste geldt: een (geobjectiveerd) inzichtsvereiste.


Mr. E.A.L. van Emden
Mr. E.A.L. van Emden is advocate bij NN Advocaten (Nationale-Nederlanden) te Den Haag, fellow aan het OO&R (Radboud Universiteit Nijmegen) en redactielid van dit tijdschrift.

Mr. A.N.L. de Hoogh
Mr. A.N.L. de Hoogh is advocaat bij NN Advocaten (Nationale-Nederlanden) te Den Haag.
Artikel

Het topje van de ijsberg

De effecten van de WHOA op het gedrag van professionele financiers

Trefwoorden herstructurering, rekening-courantkrediet, bankgarantie, nakoming, rangwissel
Auteurs Mr. M.L. Tuil
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur toont aan dat slechts een fractie van alle herstructureringen via de WHOA verloopt, andere herstructureringen verlopen informeel en voorkomen faillissementen. Vervolgens onderzoekt de auteur de verschillende uitgangspunten voor informele herstructurering en herstructurering via de WHOA. Deze verschillen leiden tot ongewenste prikkels voor professionele financiers.


Mr. M.L. Tuil
Mr. M.L. Tuil is als jurist werkzaam bij ING Bank en begeleidt daar onder meer de afdeling intensief beheer. Hij is tevens redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Het aanvangstijdstip van de verjaringstermijn bij overheidsbesluiten en handelingen ter voorbereiding daarvan

Trefwoorden aanvang verjaringstermijn, onzelfstandige voorbereidingshandeling, onjuiste voorlichting bestuursorgaan, formele rechtskracht
Auteurs Mr. A.A. al Khatib
SamenvattingAuteursinformatie

    In zijn arrest van 8 september 2023 (ECLI:NL:HR:2023:1172) heeft de Hoge Raad uitgemaakt wanneer de verjaringstermijn aanvangt voor onzelfstandige handelingen van een bestuursorgaan ter voorbereiding van een besluit. Deze termijn begint volgens de Hoge Raad te lopen nadat het besluit onherroepelijk is geworden.


Mr. A.A. al Khatib
Mr. A.A. al Khatib is advocaat bestuursrecht bij Stibbe en buitenpromovendus op het gebied van het staatssteunrecht aan de Universiteit Leiden.