Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Cryptoactiva en internationaal privaatrechtelijk goederenrecht: putting a square peg in a round hole

Trefwoorden bitcoin, blockchain, UNIDROIT, internationaal privaatrecht, vermogensrecht
Auteurs Mr. I. Koumans
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat over het conflictenrecht inzake goederenrechtelijke kwesties van cryptoactiva. Het bestaande Nederlandse wettelijke kader schiet tekort: voor veel situaties lijken er geen (bruikbare) conflictregels voorhanden te zijn. De auteur laat zien welke leemtes er bestaan en zoekt hiervoor oplossingen in internationale literatuur en de UNIDROIT Principles on Digital Assets and Private Law.


Mr. I. Koumans
Mr. I. Koumans is werkzaam bij Hekkelman advocaten in Nijmegen als juridisch medewerker.
Artikel

De onvrijheid om te contracteren: de (potentiële) betekenis van ‘contractdwang’ in tijden van crisis

Trefwoorden contracteerplicht, maatschappelijke belangen, onvoorziene omstandigheden, bijzondere zorgplicht, primaire levensbehoeften
Auteurs Mr. J. den Hartog en Mr. dr. K.L. Maes
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt verkend welke betekenis contractdwang heeft en kan hebben in tijden van crisis. Meer in het bijzonder wordt daarbij onderzocht in hoeverre de context van crisis contractdwang (voor commerciële partijen) kan rechtvaardigen.


Mr. J. den Hartog
Mr. J. den Hartog is advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Mr. dr. K.L. Maes
Mr. dr. K.L. Maes is advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht en als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Tijd voor grenzen aan de gereedschapskist van de curator?

Een nadere invulling van de behoorlijkheidsnorm voor curatoren bij het aansprakelijk stellen van bestuurders

Trefwoorden bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsrecht, insolventierecht, tegenstrijdig belang
Auteurs Mr. dr. J.M.W. Pool
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel gaat de auteur in op de bewijslastverdeling tussen curator en bestuurder in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures op grond van art. 2:138/248 BW, waarbij ze tevens aandacht besteedt aan tegenstrijdig belang en biases van curatoren. Geïnspireerd door de ondernemingsrechtelijke tegenstrijdigbelangregeling, introduceert zij een behoorlijkheidsnorm voor curatoren bij het aansprakelijk stellen van bestuurders.


Mr. dr. J.M.W. Pool
Mr. dr. J.M.W. Pool is universitair docent ondernemings- en insolventierecht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Strafbare beschikkingen in weerwil van beslag en de rol van de notaris

Trefwoorden verhaalsbeslag, onttrekken, ministerieplicht, Novitaris-norm, verhaalsmogelijkheden
Auteurs Mr. Y.E.M. Cremers en Mr. H.J. Weijers
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt naar aanleiding van HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1527 (Promneftstroy/Financial Performance Holdings c.s.), ingegaan op de vraag wanneer een vervreemding of bezwaring van een beslagen goed een strafbare onttrekking in de zin van art. 198 lid 1 Sr oplevert. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de rol van de instrumenterend notaris.


Mr. Y.E.M. Cremers
Mr. Y.E.M. Cremers is als PhD-fellow verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.

Mr. H.J. Weijers
Mr. H.J. Weijers is als PhD-fellow verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden.