01650076_covr
Rss

PROCES

Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen

Robert Timmers
Mr. drs. Robert W. Timmers is docent-onderzoeker straf(proces)recht aan de Open Universiteit. Hij verricht promotieonderzoek naar de strafbaarstelling van psychisch geweld.
Peer reviewed

Access_open Verandering in (relatieve) kansen op een veroordeling van verschillende migrantengroepen in Nederland, 2006 tot 2017

Trefwoorden migrantengroepen, strafrechtelijke veroordeling, demografische en sociaaleconomische kenmerken
Auteurs Babette van Hazebroek en Paul Nieuwbeerta
SamenvattingAuteursinformatie

    Criminological research has consistently shown that first and second generation migrants are overrepresented in official crime rates compared to native populations. To date, insight into the development and explanation of this overrepresentation in official crimes rates over time is lacking, due to which the relationship between integration of migrants and criminal behavior remains underexplored. The current study uses CBS-data to create insight into the development and explanation of differences in demographic (such as age) and socio-economic characteristics (such as relationship status and income). Results show (1) that there are clear differences in the probability of being convicted between migrant groups, (2) that these differences can largely be explained by differences in demographic and socio-economic characteristics, and (3) that differences in the probability of being convicted as well as the studied characteristics are largely stable over time.


Babette van Hazebroek
Dr. Babette C.M. van Hazebroek is universitair docent aan de afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden.

Paul Nieuwbeerta
Prof. Paul Nieuwbeerta is hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Youssef Azghari
Dr. Youssef Azghari is als expert in diversiteit en Social Work docent/senior onderzoeker verbonden aan de lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Jeugd, Gezin en Samenleving aan Avans Hogeschool en schrijver van recent verschenen boeken ‘Boom Vaas Vis. Anders kijken opent je ogen’ en ‘In dialoog met mijn zoon – Over 100 jaar migratie.’
Artikel

Opvang en ondersteuning voor slachtoffers van huiselijk geweld én hun huisdieren in Nederland

Trefwoorden huiselijk geweld, dierenmishandeling, cruelty link
Auteurs Leonie Bakker, Rianne Haaijema en Janine Janssen
SamenvattingAuteursinformatie

    The purpose of this study was to explore the supposed link between domestic violence and animal abuse, and the Dutch situation with regard to help and support for victims and their pets. We aimed to answer the following research question: What are the current limitations in support and care for victims of domestic violence and their pets in the Netherlands? To this end, we conducted a literature study and analysed registrations of the Dutch organization Mendoo. Our findings confirm the existence of this link and the need for an integrated approach. Registrations of Mendoo show that in 2023 only 11 of the 35 Dutch shelters for victims are accessible for companion animals. The most common reason for this is the lack of structural financial resources.


Leonie Bakker
Leonie Bakker, MSc LLM is docent (International) Social Work aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en de Associate Degrees Academie Roosendaal. Tevens werkt zij als onderzoeker bij de Kenniskring van het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht aan Avans Hogeschool.

Rianne Haaijema
Rianne Haaijema is directeur/bestuurder van de stichting Mendoo.

Janine Janssen
Prof. dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en tevens voorzitter van de redactie van PROCES.
Artikel

Toegang tot transgenderzorg

Een overzicht van de jurisprudentie omtrent geslachtsaanpassende behandelingen

Trefwoorden transgenderzorg, jurisprudentie-overzicht, toegang tot zorg, passabiliteit
Auteurs Noor Swart en Brigit Toebes
SamenvattingAuteursinformatie

    Transgender care in the Netherlands is under a magnifying glass. Among other matters, there are complaints about the long waiting times for gender reassignment treatments, the aftercare and the reimbursement of care. Transgender care is crucial for the health, well-being, and physical integrity of the individual. In this article, authors focus on the accessibility of transgender care, by providing an overview of the case law on gender reassignment treatments (until the end of 2023). The analysis investigates Dutch case law, judgments of the Netherlands Institute for Human Rights and judgments of the European Court of Human Rights. The overview serves as a starting point for further research in this area.


Noor Swart
Noor J.L. Swart is promovenda en docente bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Brigit Toebes
Prof. mr. dr. Brigit C.A. Toebes is hoogleraar Gezondheidsrecht in internationaal perspectief en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health.
Artikel

De overlap tussen offline en online geweld in afhankelijkheidsrelaties

Naar een typologie voor professionals

Trefwoorden online geweld, professionals, cybercriminaliteit, geweld in afhankelijkheidsrelaties
Auteurs Susanne van ’t Hoff-de Goede en Janine Janssen
SamenvattingAuteursinformatie

    Our lives are taking place online more and more. This development has had consequences for our relationships and the violence that can occur in these relationships. Yet academics and professionals often assume that there is a distinction between violence in dependency relationships and online crime. In practice, the overlap between offline and online behavior is not always properly recognized. In this article, the overlap between offline and online aspects of violence in dependency relationships is made clear on the basis of a typology, in which four types are distinguished: offender and victim have met each other offline and the violence takes place completely offline (type 1) or online with or without a combination with offline violence (type 2) or offender and victim have met each other online and the violence takes place offline with or without a combination with online violence (type 3) or completely online (type 4). With this typology, we also aim to make it clear to professionals in the field of violence in dependency relationships and cybercrime that they need each other and that cooperation is essential.


Susanne van ’t Hoff-de Goede
Dr. Susanne van ’t Hoff-de Goede is senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Cyber Security aan de Haagse Hogeschool.

Janine Janssen
Prof. dr. Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en tevens voorzitter van de redactie van PROCES.
PS van een redacteur

Dader en slachtoffer: een paar apart?

Auteurs Jaap A. van Vliet
Auteursinformatie

Jaap A. van Vliet
Dr. Jaap A. van Vliet is Adviseur Forensische Zorg en lid van de redactie van PROCES.