0920055x_covr
Rss

RegelMaat

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 04, 2005
Titel

Verdragen die afwijken van de Grondwet en beperking van soevereiniteit: een nieuwe benadering

Trefwoorden Verdrag, Regering, Statuut, Raad van state, Lidstaat, Exclusiviteit, Opzegging, Akkoord, Constitutie, Europees recht
Auteurs Sillen, J.J.J.

Sillen, J.J.J.
Titel

Enkele ervaringen bij het wetgeven ten departemente

Trefwoorden Wetgeving, Ministerie, Voorstel van wet, Ambtenaar, Aanwijzing, Levering, Milieubescherming, Chemisch afval, Ministerie van verkeer en waterstaat, Belangenafweging
Auteurs Pluimakers, W.H.M.A.

Pluimakers, W.H.M.A.
Titel

De beleidsanalytische toetsing door de Raad van State in context: nieuwe taken voor de Afdeling wetgeving?

Trefwoorden Raad van state, Wetgeving, Voorstel van wet, Regering, Opportuniteit, Administratieve rechtspraak, Algemene maatregel van bestuur, Noodzakelijkheid, Aanwijzing, Bestuursrechter
Auteurs Gestel, R. van

Gestel, R. van
Titel

Enkele vraagtekens bij het intrekken van uitgewerkte regelingen

Trefwoorden Kenbaarheid, Aanwijzing, Databank, Algemene maatregel van bestuur, Beheerder, Bewaarder, Gebruiker, Justitiabele, Minister van justitie, Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
Auteurs Tijbosch, G.A.J.

Tijbosch, G.A.J.
Titel

Enkele suggesties voor het op orde houden van het wettenbestand

Trefwoorden Databank, Aanwijzing, Optie, Algemene maatregel van bestuur, Raad van state, Aanbeveling, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Beheerder, Financiering, Inbreng
Auteurs Lokin, M.H.A.F.

Lokin, M.H.A.F.
Titel

Het ambacht: Een ontijdige reactie op een initiatiefvoorstel?

Trefwoorden Initiatiefvoorstel, Voorstel van wet, Regering, Aanwijzing, Raad van state, Aansprakelijkheid, Minister van justitie, Kenbaarheid, Mededeling, Mondelinge behandeling
Auteurs Borman, T.C.

Borman, T.C.