StAB

Jurisprudentie

HR der Nederlanden 21 september 2004 nr. 00162/04 E (Strafkamer); inzake artikel 1, derde lid Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4, eerste lid Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Trefwoorden Uitleg van begrippen ‘oppervlaktewater’ en ‘in enig oppervlaktewater brengen’.
Auteurs Redactie

Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.