13863878_covr
Rss

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement

Meer op het gebied van Mediation en herstelrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2022 Alle samenvattingen uitklappen

Annie de Roo
Annie de Roo is hoofddocent verbonden aan Erasmus University Law School Rotterdam. Zij is hoofdredacteur van TMD en vicevoorzitter van SKM Examencommissie Mediatorsfederatie Nederland. Haar aandachtsgebied in onderwijs en onderzoek is rechtsvergelijking, met accent op geschiloplossing in vergelijkend perspectief.
Interview

World justice: A triptych

(1) Introduction to the World Justice Project; (2) Interview with project-founder Bill Neukom; and (3) The World Justice Forum in The Hague, June 2022

Auteurs Rob Jagtenberg en Annie de Roo
Auteursinformatie

Rob Jagtenberg
Rob Jagtenberg is onder andere verbonden aan de Erasmus Universiteit en is TMD redactielid. Hij trad enkele malen op als rapporteur-generaal voor de Raad van Europa op het gebied van ADR/mediation.

Annie de Roo
Annie de Roo is hoofddocent verbonden aan Erasmus University Law School Rotterdam. Zij is hoofdredacteur van TMD en vicevoorzitter van SKM Examencommissie Mediatorsfederatie Nederland. Haar aandachtsgebied in onderwijs en onderzoek is rechtsvergelijking, met accent op geschiloplossing in vergelijkend perspectief.
Artikel

Access_open De noodzaak van een expliciete benadering van seksueel geweld in toekomstig Nederlands mediationbeleid

Trefwoorden mediation, seksueel geweld, verkrachting, trauma
Auteurs Milja Fenger
SamenvattingAuteursinformatie

    Sexual violence is a serious crime which frequently occurs and which can have devastating psychological consequences for victims. Since 2017, Dutch law has included a restorative justice approach in criminal cases through the provision of mediation within and outside of legal procedures. In laws and guidelines regarding restorative justice, no distinction is made between different types of crime. In this article, I argue that it is imperative that a specific approach is developed to mediation following sexual violence. Sexual violence is distinct from other crimes for a number of reasons and mediation practices need to adapt to accommodate for this. Specialised training for mediators should be developed which takes into account complex psychological impacts, power dynamics between victim and perpetrator, and the role of rape myths and victim blaming in cases of sexual violence. Additionally, more time should be reserved for dealing with cases of sexual violence both within and around the mediation.


Milja Fenger
Milja Fenger is als promovendus verbonden aan het International Institute for Social Studies (ISS) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
Artikel

Potentiële mediationinterventies uit de interpersoonlijke psychotherapie

Individuele gesprekstherapie met conflict als focus

Trefwoorden communicatie, emotie, analyse, interpersoonlijke psychotherapie
Auteurs Judith Godschalx-Dekker
SamenvattingAuteursinformatie

    Mediation is a process facilitated by legal and psychotherapeutic knowledge and skills. The psychotherapeutic skills of the mediator are interventions from different mediation approaches employed to improve communication between parties. Interpersonal psychotherapy (IPT) is an individual or group treatment to resolve conflict by improving interpersonal contacts through conflict-, communication- and decision analysis and role play. This contribution was written to explain IPT and to explore which interventions are potentially useful for the mediator.


Judith Godschalx-Dekker
Mr. drs. J.A. Godschalx-Dekker is MfN-registermediator, supervisor en trainer in de Interpersoonlijke Psychotherapie. Zij is psychiater/manager in het Flevoziekenhuis Almere en vrijgevestigd als partnerrelatietherapeut en mediator/intervisiebegeleider voor artsen en advocaten rondom Amsterdam.
Artikel

Verzekerde rechtshulp bij bemiddeling

Over de betaalbaarheid van publieke en private conflict­beslechting

Trefwoorden rechtsbijstandverzekering, rechtsbijstand tijdens bemiddeling/mediation, buitengerechtelijke bemiddeling, onderhandelen, bekrachtiging/homologatie
Auteurs Rob Jagtenberg
SamenvattingAuteursinformatie

    Are disputants who have taken out a legal expenses insurance entitled to reimbursement of lawyer fees incurred during mediation, or settlement negotiations? Notably where such negotiation or mediation has unfolded wholly out of court? The EU Court of Justice and the Dutch Financial Services Complaints Board (Kifid) seem to entertain diverging views on this matter, in the cases discussed in this article. The author point out several inconsistencies and urges for a systematic re-thinking of the costs infrastructure connected to legal advice, negotiation/mediation, and litigation respectively.


Rob Jagtenberg
Rob Jagtenberg is onder andere verbonden aan de Erasmus Universiteit en is TMD redactielid. Hij trad enkele malen op als rapporteur-generaal voor de Raad van Europa op het gebied van ADR/mediation.

Annie de Roo
Annie de Roo is hoofddocent verbonden aan Erasmus University Law School Rotterdam. Zij is hoofdredacteur van TMD en vicevoorzitter van SKM Examencommissie Mediatorsfederatie Nederland. Haar aandachtsgebied in onderwijs en onderzoek is rechtsvergelijking, met accent op geschiloplossing in vergelijkend perspectief.