Cover_large
Rss

Vennootschap & Onderneming

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2001
Artikel

Beschikking op verzoek ex artikel 2:328 lid 3 BW: Van hamerstuk tot gemotiveerde uitspraak

Trefwoorden accountant, fusie, beschikking, vennootschap, jaarrekening, aandeel, aandeelhouder, aanwijzing, verdwijnende vennootschap, verzoekschrift
Auteurs M.Ch. Haks

M.Ch. Haks
Artikel

Tegenstrijdig belang revisited

Trefwoorden vennootschap, bestuurder, commissaris, vertegenwoordiging, aandeelhouder, rechtshandeling, statuut, dochter, raad van commissarissen, aanwijzing
Auteurs R.W. Jarigsma

R.W. Jarigsma
Artikel

Zekerheden in gezamenlijk verband: over de parallel debt en het joint creditorship

Trefwoorden bank, pandrecht, schuldenaar, krediet, prestatie, betaling, overeenkomst, schuldeiser, aandeel, inning
Auteurs E.M. Vermeulen

E.M. Vermeulen
Artikel

verboden financiële assistentie bij verkrijging van aandelen

Trefwoorden concernfinanciering, vennootschap, aandeel, verbod, krediet, bank, dochtermaatschappij, koopprijs, liquide middelen, activa, dividend
Auteurs A.J.J. Pors

A.J.J. Pors
Artikel

Wijziging Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993

Trefwoorden notaris, kerkgenootschap, lidstaat, financiële instelling, identiteit, identificatie, vreemde rechtspersoon, publiekrechtelijke rechtspersoon, financiële dienstverlening, vennootschap
Auteurs B. Kuipers

B. Kuipers